Chiny news,News

Xi Jinping wezwał państwa BRICS do otwarcia drugiej „Złotej Dekady”

Źródło: chinadaily.com.cn

W czwartek (26.07) na szczycie państw BRICS, odbywającym się w południowoafrykańskim Johannesburgu, chiński prezydent Xi Jinping wygłosił przemówienie, w którym wezwał państwa uczestniczące w spotkaniu do pogłębiania strategicznego partnerstwa i podjęcia działań na rzecz otwarcia drugiej „Złotej Dekady”. W sesji plenarnej szczytu, której gospodarzem był prezydent RPA Cyril Ramaphosa, wzięli również udział prezydent Brazylii Michel Temer, prezydent Rosji Władimir Putin oraz premier Indii Narendra Modi.

Liderzy pięciu państw zrzeszonych w BRICS podzielili się swoimi poglądami na temat współpracy w ramach grupy oraz głównych problemów międzynarodowych będących przedmiotem wspólnego zainteresowania w ramach hasła „BRICS w Afryce: Współpraca na rzecz powszechnego wzrostu i wspólnego dobrobytu w dobie czwartej rewolucji przemysłowej”. Podczas spotkania miało miejsce wystąpienie prezydenta Xi Jinpinga zatytułowane „Przekształcić naszą wizję w rzeczywistość”. Zwrócił w nim uwagę na cechy wyróżniające nową rewolucję przemysłową i przedstawił inicjatywy dotyczące przyszłego rozwoju współpracy BRICS.

– Świat doświadcza kolejnej rewolucji w nauce, technologii i przemyśle, która jest większa w swoim zasięgu i stopniu złożoności. Nowe technologie, modele biznesowe i przemysłowe rozwijają się jedne po drugich. Kraje na całym świecie wiążą swoje interesy z przyszłością jak nigdy dotąd – powiedział Xi, dodając – Musimy nadal utrzymywać globalny wzrost dzięki nowym siłom napędowym i rozwiązać kwestię nierównowagi Północ-Południe oraz inne głęboko zakorzenione problemy strukturalne. Stwierdził również, że ciągłe wybuchy konfliktów geopolitycznych oraz eskalacja protekcjonizmu i unilateralizmu bezpośrednio wpływają na zewnętrzne otoczenie rozwojowe rynków wschodzących i krajów rozwijających się.

– Kraje BRICS muszą wykazywać zrozumienie dla tendencji naszych czasów, pogłębiać strategiczne partnerstwo i wzmacniać ramy współpracy oparte na kooperacji gospodarczej, politycznej oraz na rzecz bezpieczeństwa, a także na wymianie kapitału ludzkiego, aby przekształcić naszą wizję drugiej „Złotej Dekady” w rzeczywistość – powiedział chiński prezydent. Xi przedstawił w czterech punktach propozycje mające zapoczątkować nowy rozdział we współpracy państw BRICS.

Po pierwsze, zaapelował do państw grupy o uwolnienie ogromnego potencjału kooperacji gospodarczej poprzez zacieśnianie współpracy handlowej, inwestycyjnej, ekonomicznej i finansowej. – Ważne jest, iż nadal dążymy do rozwoju opartego o innowacje i budujemy w ramach BRICS Partnerstwo na rzecz Nowej Rewolucji Przemysłowej (Partnership on New Industrial Revolution – PartNIR), aby wzmocnić koordynację w zakresie polityk makroekonomicznych, znaleźć więcej wspólnych elementów w naszych strategiach rozwoju, wzmocnić konkurencyjność krajów BRICS, wschodzących rynków gospodarczych i krajów rozwijających się – powiedział Xi.

W drugim punkcie prezydent Chin wezwał członków BRICS do ochrony pokoju i bezpieczeństwa na świecie, dalszego zaangażowania w działania wielostronne oraz kierowania się celami i zasadami zawartymi w Karcie Narodów Zjednoczonych.

W ramach trzeciego postulatu Xi wskazał na potrzebę rozwijania kontaktów międzyludzkich oraz wsparcia dla współpracy w ramach BRICS poprzez zwiększenie liczby wymian pomiędzy państwami (np. uczniów, studentów, pracowników, specjalistów) w różnych obszarach.

Po czwarte, według chińskiego prezydenta, kraje BRICS powinny zbudować sieć ściślejszych partnerstw. – Możemy odkryć nowe możliwości współpracy „BRICS Plus” w ramach ONZ, grupy G20 oraz innych inicjatyw w celu poszerzania sfery wspólnych interesów i stymulowania przestrzeni rozwojowej dla rynków wschodzących i krajów rozwijających się, przyczyniając się w ten sposób w większym stopniu do pokoju i rozwoju na świecie – powiedział Xi.

Podczas posiedzenia głos zabrali również liderzy pozostałych uczestniczących państw. Prezydent Ramaphosa zwrócił uwagę na rosnące w świecie tendencje do unilateralizmu i protekcjonizmu, które mają negatywny wpływ na wschodzące rynki gospodarcze i kraje rozwijające się. Podkreślił również, że RPA będzie wspierało BRICS i inicjatywę PartNIR oraz wykorzysta możliwości, jakie daje czwarta rewolucja przemysłowa, aby osiągnąć wysoki poziom rozwoju w drugiej „Złotej Dekadzie”.

Prezydent Brazylii stwierdził, że państwa BRICS stawiają czoła podobnym problemom rozwojowym, dlatego też powinny wzmacniać solidarność, wspólnie zajmować się współczesnymi zagrożeniami i wyzwaniami dostosowując swoje strategie rozwoju, rozszerzając pola współpracy oraz zwiększając konkurencyjność swojego potencjału naukowo-technologicznego.

Z kolei prezydent Putin powiedział, iż państwa BRICS stoją w obliczu skomplikowanej i ciągle zmieniającej się sytuacji międzynarodowej, która wymaga od nich: jedności i koordynacji wspólnych działań, trzymania się zasad wielostronności i norm międzynarodowych, wspólnego zaangażowania się w ochronę ładu gospodarczego, promowanie wysokiej jakości zrównoważonego rozwoju oraz  rozwiązywania palących problemów regionalnych za pomocą środków politycznych.

Premier Modi nazwał państwa BRICS „istotnym motorem globalnego wzrostu”. Zaznaczył również, że powinny one aktywnie pomagać udoskonalać model światowego zarządzania, stawiać na czołowym miejscu zasadę multilateralizmu, ułatwiać wolny handel oraz uczynić globalizację korzystną dla wszystkich, aby lepiej chronić interesy krajów rozwijających się.

Na szczycie wydano deklarację z Johannesburga, w której państwa BRICS wysłały wyraźny sygnał, aby zachować multilateralizm i odrzucić protekcjonizm w stosunkach międzynarodowych. Kraje te  postanowiły również zainicjować PartNIR i pogłębić współpracę w dziedzinach takich jak gospodarka i handel, finanse, bezpieczeństwo polityczne oraz wymiana ludzka i kulturowa.

 

Opracowanie: Jakub Wirski

Na podstawie: xinhuanet.com

Udostępnij:
 • 9
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  9
  Udostępnienia
Xi Jinping wezwał państwa BRICS do otwarcia drugiej „Złotej Dekady” Reviewed by on 28 lipca 2018 .

W czwartek (26.07) na szczycie państw BRICS, odbywającym się w południowoafrykańskim Johannesburgu, chiński prezydent Xi Jinping wygłosił przemówienie, w którym wezwał państwa uczestniczące w spotkaniu do pogłębiania strategicznego partnerstwa i podjęcia działań na rzecz otwarcia drugiej „Złotej Dekady”. W sesji plenarnej szczytu, której gospodarzem był prezydent RPA Cyril Ramaphosa, wzięli również udział prezydent Brazylii Michel

Udostępnij:
 • 9
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  9
  Udostępnienia

O AUTORZE /

Avatar

Pozostaw odpowiedź