News,Tajwan news

Wymiana handlowa pomiędzy Polską i Tajwanem

Wymiana handlowa za sześć miesięcy b.r. wyniosła 825,691 mln USD i w porównaniu do analogicznego okresu w poprzednim roku wzrosła o 34,62%.

Polski eksport na Tajwan był rzędu 48,233 mln USD. W stosunku do tego samego okresu w ubiegłym roku zmalał o 6,65%. Tymczasem import z wyspy zamknął się sumą 777,458 mln USD i w zestawieniu z pierwszym półroczem 2007 roku wzrósł o 38,42%.

Wśród produktów i towarów eksportowanych na Tajwan największy udział miały: produkty przemysłu chemicznego i przemysłów pokrewnych, urządzenia mechaniczne i elektryczne, do rejestracji i odbioru dźwięku, wyroby nieszlachetne i wyroby z metali nieszlachetnych, tworzywa sztuczne i wyroby z nich, ścier drzewny lub z innego włóknistego materiału celulozowego, papier i tektura.

Natomiast najczęściej importowane produkty i towary z Tajwanu to: urządzenia mechaniczne i elektryczne, do rejestracji i odbioru dźwięku, wyroby nieszlachetne i wyroby z metali nieszlachetnych, pojazdy, statki powietrzne, tworzywa sztuczne i wyroby z nich oraz materiały i wyroby włókiennicze.

Elwira Wagner

Udostępnij:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Wymiana handlowa pomiędzy Polską i Tajwanem Reviewed by on 17 czerwca 2010 .

Wymiana handlowa za sześć miesięcy b.r. wyniosła 825,691 mln USD i w porównaniu do analogicznego okresu w poprzednim roku wzrosła o 34,62%. Polski eksport na Tajwan był rzędu 48,233 mln USD. W stosunku do tego samego okresu w ubiegłym roku zmalał o 6,65%. Tymczasem import z wyspy zamknął się sumą 777,458 mln USD i w

Udostępnij:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

O AUTORZE /

Avatar

Pozostaw odpowiedź