Timor Wsch. news

Wschodniotimorskie Ministerstwo Edukacji podnosi kwalifikacje nauczycieli

Certificados_INFORDEPE_PORTALW piątek (31.01) w Noble Hall Narodowego Instytutu Kształcenia Nauczycieli i Pracowników Oświaty (INFORDEPE) w Dili odbyła się druga ceremonia wręczenia świadectw kursu uzupełniającego dla nauczycieli. Uroczystość odbyła się w obecności ministra edukacji Bendito dos Santos Freitas.

Podczas uroczystości przyznano 355 świadectwa nauczycielom dzielnicy Dili. Nauczyciele z pozostałych dwunastu okręgów otrzymali świadectwa w dniu 3 lutego (Ermera, Liquiçá, Bobonaro, Manatuto, Baucau, Lautém i Viqueque) i 7 lutego (Aileu, Manufahi, Ainaro, Cova Lima i Oe-cusse), wydając w ten sposób certyfikaty w sumie 4365 nauczycielom.

Pierwsza uroczystość wręczenia świadectw ukończenia kursu intensywnego kształcenia uzupełniającego odbyła się w dniu 29 października 2013 r. w Dili i 31 października w pozostałych okręgach, przyznając certyfikaty 841 nauczycielom przejściowego systemu nauczania.

Intensywny Kurs uzupełniający jest programem szkoleń dla nauczycieli w Ministerstwie Edukacji, realizowanym przez INFORDEPE, który rozpoczął się w dniu 5 listopada 2012 r. i zakończył się 31 grudnia 2013 roku. Kurs ten został zaprojektowany w celu przeszkolenia 7124 nauczycieli, zintegrowanych w przejściowy system nauczania, pozwalając im w ten sposób otrzymać odpowiednie kwalifikacje zawodowe, wymagane przez ustawę o edukacji, statut nauczania i obowiązkowe ramy kompetencji pracowników dydaktycznych posiadających licencjat, potwierdzające specjalistyczne szkolenie, które pozwala im uczyć według potrzeb profesjonalnego działania w zakresie edukacji.

 Szkolenie odbyło się we wszystkich okręgach w całym kraju, i zostało opracowane i wprowadzone w wyniku umowy o współpracy dwustronnej podpisanej pomiędzy Demokratyczną Republiką Timoru Wschodniego i Republiki Portugalskiej.

 Wszyscy nauczyciele, którzy otrzymali świadectwo odbycia kursu uzupełniającego otrzymają certyfikat, przyznawany przez INFORDEPE, który odpowiada tytułowi licencjatu, co jest ważne dla celów integracji w systemie edukacji, zgodnie z ministerialnym rozporządzeniem nr 17/ME/2013 z dnia 25 września.

Na podstawie: timor-leste.gov.tl
Opracowanie: Karol Matusiewicz

Udostępnij:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Wschodniotimorskie Ministerstwo Edukacji podnosi kwalifikacje nauczycieli Reviewed by on 10 lutego 2014 .

W piątek (31.01) w Noble Hall Narodowego Instytutu Kształcenia Nauczycieli i Pracowników Oświaty (INFORDEPE) w Dili odbyła się druga ceremonia wręczenia świadectw kursu uzupełniającego dla nauczycieli. Uroczystość odbyła się w obecności ministra edukacji Bendito dos Santos Freitas. Podczas uroczystości przyznano 355 świadectwa nauczycielom dzielnicy Dili. Nauczyciele z pozostałych dwunastu okręgów otrzymali świadectwa w dniu 3

Udostępnij:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

O AUTORZE /

Avatar

Pozostaw odpowiedź