Filipiny news,Indonezja news,Malezja news

Trójstronny szczyt Indonezji, Filipin i Malezji w Manili

Malezja, Filipiny i Indonezja podejmują współpracę w celu skutecznego rozwiązania zagrożenia terroryzmu i esktremizmu w regionie.

We wspólnym oświadczeniu trzy państwa postanowiły wzmocnić wysiłek i współpracę w zwalczaniu przyczyn rozwoju ekstremizmu, w tym ubóstwa, narkomanii, przestępstw i niesprawiedliwości społecznej.

Minister spraw zagranicznych Anifah Aman, reprezentujący na trzystronnym spotkaniu Malezję, przekazał, że szczyt odbył się w odpowiednim momencie, ponieważ należy pilnie znaleźć nowe sposoby w radzeniu sobie ze świeżymi i narastającymi wyzwaniami i zagrożeniami ze strony terrorystów.

– Terroryzm towarzyszył nam już w historii. Jednakże, wyzwania jakie stawiają terroryści w dzisiejszej epoce różnią się od tych z przeszłości w trzech bardzo istotnych aspektach – poinformował Aman.

– Po pierwsze, motywowani wynaturzoną ideologią, dzisiejsi terroryści przyjmują śmierć z zadowoleniem, Zarówno innych, jak i swoją. W przeszłości terroryści zachowywali instynkt samozachowawczy. Jest dużo trudniej zatrzymać ludzi gotowych na śmierć – przedstawił minister.

– Po drugie, technologia pozwala terrorystom rozpowszechniać swoje wiadomości szybciej i szerzej niż kiedykolwiek. Okazali się mistrzami w rekrutowaniu bojowników z najdalszych zakątków świata przy pomocy mediów społecznościowych – kontynuował.

– I po trzecie, powszechne wśrod ludzi stało się poczucie niezadowolenia, upokorzenia i wyobcowania. Spowodowane jest to fundamentalnymi zmianami w społecznej, ekonomicznej i kulturowej strukturze społeczeństw – przekazał przedstawiciel Malezji.

Dodał również, że Malezja, Filipiny i Indonezja muszą wypracować wyczerpujące, lecz elastyczne podejście do problemu, równocześnie pogłębiając współpracę i koordynację tak, by ekstremiści zostali zmarginalizowani.

– Istnieje silna potrzeba, żeby taki proces posiadał również formalne mechanizmy, dzięki którym dzielenie się doświadczeniem i informacjami pociągałoby za sobą konkretne działania. W związku z tym uważam, że istnieje konieczność, żebyśmy zgodzili się dzisiaj na sformalizowanie naszej współpracy poprzez utworzenie mechanizmu uwzględniającego wszystkich intesariuszy – przekazał Aman.

– To pilne zadanie, które musimy podjąć, co szczególnie pokazała obecna sytuacja w Marawi i niedawne ataki terrorystyczne w różnych miejscach na świecie – dodał.

W trójstronnym spotkaniu w Manili brali także udział indonezyjski minister spraw zagranicznych Retno L.P. Marsudi oraz minister spraw zagranicznych Filipin Alan Peter S. Cayetano.

We wspólnym oświadczeniu trzy państwa porozumiały się również w sprawie promowania społecznego i ekonomicznego rozwoju, szczególnie w graniczących ze sobą terenach krajów.

Uzgodniono również poszerzenie wymiany informacji pomiędzy agencjami wywiadowczymi i bezpieczeństwa na temat potencjalnych, bliskich i realnych zagrożen; zatrzymanie strumieni finansowania terroryzmu; hamowanie rozpowszechniania się terroryzmu i powiązanych z terroryzmem wiadomości w Internecie, zwłaszcza w mediach społecznościowych; oraz zapobieganie i tłumienie wykorzystywania przez terrorystów informacji i technologii komunikacyjnej oraz rozsiewania przez nich wiadomości.

Państwa zobowiązały się również do zatrzymania przepływu nielegalnej broni i ruchu terrorystów, oraz do wprowadzenia specjalistycznych szkoleń wojskowych i policyjnych.

Zdecydowano także, że następne spotkanie odbędzie się w październiku w Indonezji.

Na podstawie: nst.com.my

Opracowanie: Aleksander Zawilski

Udostępnij:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Trójstronny szczyt Indonezji, Filipin i Malezji w Manili Reviewed by on 23 czerwca 2017 .

Malezja, Filipiny i Indonezja podejmują współpracę w celu skutecznego rozwiązania zagrożenia terroryzmu i esktremizmu w regionie. We wspólnym oświadczeniu trzy państwa postanowiły wzmocnić wysiłek i współpracę w zwalczaniu przyczyn rozwoju ekstremizmu, w tym ubóstwa, narkomanii, przestępstw i niesprawiedliwości społecznej. Minister spraw zagranicznych Anifah Aman, reprezentujący na trzystronnym spotkaniu Malezję, przekazał, że szczyt odbył się w odpowiednim

Udostępnij:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

O AUTORZE /

Avatar

Pozostaw odpowiedź