• News, Pakistan news

    Wzrost liczby zabójstw honorowych

    Według raportu Pakistańskiej Komisji Praw Człowieka w 2011 r. w Pakistanie miały miejsce co najmniej 943 zabójstwa honorowe. Rok wcześniej zarejestrowano 791 podobnych przypadków.  Niemal 600 zabitych kobiet zginęło z powodu pozostawania w nieakceptowanych przez ich rodziny związkach, a ponad 200 poniosło śmierć z powodu wyjścia za mąż bez zgody…