• Birma news

    Zmiany administracyjne junty

    Już niedługo junta utworzy komitety bezpieczeństwa. Rząd Birmy chce wzmocnić swoją pozycję w państwie poprzez utworzenie nowych ciał administracyjnych na terenie państwa. Rada Pokoju i Bezpieczeństwa (TPDC), piętno dawnych rządów junty junta, została rozwiązana, a w jej miejsce powołano nowe ciało polityczne złożone z zarządcy oraz kilku pracowników pomocniczych. Oficjalne…