• Inne-news

    2. Szczyt USA-ASEAN w Nowym Jorku

    24 września 2010 roku, w Nowym Jorku, odbył się 2. Szczyt Liderów USA-ASEAN. Prezydent Barack Obama podkreślił, że ASEAN ma potencjał, aby stać się prawdziwym światowym liderem. Jednocześnie mówił o potrzebie pogłębiania współpracy USA-ASEAN, jego zdaniem zaniedbanej przez porzednie amerykańskie rządy. W kwestiach gospodarczych,obie strony zapewniały o chęci i potrzebie…