• Filipiny news, News

    Reformy systemu więziennego na Filipinach nieuniknione

    ONZ wezwało w środę (3.06) Filipiny do natychmiastowego zajęcia się przeludnieniem więzień oraz polepszenia nadzoru w placówkach więziennych. Komitet Przeciwdziałania Torturom odwiedził Filipiny w zeszłym tygodniu w celu nadzorowania wprowadzenia w życie Opcjonalnego Protokołu do Konwencji Przeciwko Torturom ratyfikowanego w 2012 roku. – Zachęcamy rząd do poszukiwania rozwiązań problemu przeludnienia…