• Birma news, News

    Kolejne starcia między ludnością buddyjską a muzułmańską na zachodzie Birmy

    Wciąż dochodzi do kolejnych aktów przemocy wobec ludności muzułmańskiej zamieszkującej stan Arkan. Jest to ludność z grupy etnicznej Rohingya uważana przez rząd birmański i samych Birmańczyków za nielegalnych imigrantów z Bangladeszu. Stanowią oni mniejszość bezpaństwową, nieposiadającą praw. Są represjonowani przez ludność buddyjską od czerwca tego roku. Podpalane są ich domy,…