• Japonia news, News

    Partia Ainu – mniejszości narodowe wkraczają na japońską scenę polityczną

    Partia Ainu – mniejszości narodowe wkraczają na japońską scenę polityczną

    21 stycznia w mieście Ebetsu na Hokkaido oficjalnie powołano do życia Partię Ainu, której celem będzie przywrócenie i zabezpieczenie praw mniejszości ajnuskiej, podejmowanie działań na rzecz budowy wielokulturowego społeczeństwa oraz tworzenie zrównoważonego społeczeństwa w oparciu o koegzystencję z naturą (m.in. rezygnacja z energii atomowej). Pierwszym zadaniem, które wyznaczyli sobie członkowie…