• Indie news, Sri Lanka news

    Rybacy uwolnieni

    Lankijskie władze oficjalnie powiadomiły  o decyzji uwolnienia 136 indyjskich rybaków, którzy w tym tygodniu zostali zatrzymani za przekroczenie morskiej granicy państwa. Tym samym Sri Lanka ugięła się pod naciskiem indyjskich dyplomatów, którzy stanowczo protestowali przeciwko aresztowaniom i określili sytuację jako „niedopuszczalną”. Od tygodni trwają napięcia na wodach między Indiami a…