• Pakistan news

    Pakistan: Krajowy szczyt mający wzmocnić rolę kobiet w polityce

    Pakistańskie oddziały międzynarodowych organizacji Search for Common Ground (SFCG) i Pakistani Initiative for Mothers and Newborns (PAIMAN) poprowadziły w Islamabadzie 28 sierpnia całodniowy Krajowy Szczyt Networkingowy dla Przywódczyń Politycznych. Szczyt ten miał upamiętnić wielką rolę pakistańskich kobiet zaangażowanych w politykę i ich wkład w budowę demokracji i rozwój kraju. Głównym…