• Filipiny news, Indonezja news, Malezja news

    Trójstronny szczyt Indonezji, Filipin i Malezji w Manili

    Trójstronny szczyt Indonezji, Filipin i Malezji w Manili

    Malezja, Filipiny i Indonezja podejmują współpracę w celu skutecznego rozwiązania zagrożenia terroryzmu i esktremizmu w regionie. We wspólnym oświadczeniu trzy państwa postanowiły wzmocnić wysiłek i współpracę w zwalczaniu przyczyn rozwoju ekstremizmu, w tym ubóstwa, narkomanii, przestępstw i niesprawiedliwości społecznej. Minister spraw zagranicznych Anifah Aman, reprezentujący na trzystronnym spotkaniu Malezję, przekazał, że…