• Tajwan news

    Tajwan chroni rekiny

    Tajwan chroni rekiny

    Tajwan podejmuje działania mające na celu kontrolę połowów rekinów. Przedstawiciele Agencji ds. Rybołówstwa zapowiadają, że Agencja będzie wdrażać inicjatywy regulujące odławianie rekinów. Połowy Tajwanu stanowią prawie 6 % światowych połowów tych zwierząt. Rybackie łodzie będą kontrolowane, aby sprawdzać czy rybacy przestrzegają prawa. Ci, którzy będą je łamać będą podlegać wysokim…