• Hongkong news

    Hongkong: reformy regulacyjne

    Rząd zamierza ustanowić prawo, które będzie upoważniało Radę Sprawozdawczości Finansowej do bycia niezależnym organem nadzoru.  Omawiając dziś wyniki konsultacji publicznych w zakresie propozycji poprawy systemu regulacyjnego dla wymienionych audytorów jednostki, sekretarz do spraw skarbu i usług Finansowych KC Chan powiedział, że konsultacje wykazały, że zdecydowana większość respondentów poparła reformę.  Profesor…