• Komentarz eksperta

    K. Iwanek: Rozwój indyjskiego przemysłu obronnego a polski eksport

    K. Iwanek: Rozwój indyjskiego przemysłu obronnego a polski eksport

    Dnia 13 stycznia 2011 r. minister obrony Indii A.K. Anthony ogłosił strategię rozwoju przemysłu obronnego tego kraju. Strategia owa otrzymała nazwę Defence Production Policy i za jej najważniejsze założenie można uznać dążenie do minimalizacji uzależnienia od importu sprzętu i technologii wojskowych z innych państw. Cel ten ma być osiągnięty przez…