• Pakistan news

    Pakistan: Bank Światowy przewiduje wzrost gospodarczy

    Pakistan: Bank Światowy przewiduje wzrost gospodarczy

    Bank Światowy przewiduje pozytywne zmiany w najbliższych latach w Pakistanie, mimo dotychczasowego powolnego wzrostu gospodarczego. Przewiduje się, że będą one spowodowane licznymi reformami oraz zawieranymi przez Pakistan porozumieniami gospodarczo-ekonomicznymi. Według raportu „Global Economic Prospects: weak investment in uncertain times”, wydanego przez Bank Światowy, stopa wzrostu gospodarczego Pakistanu zwiększy się z…