• Japonia news

    Japonia: Rząd zobowiązuje się do zmniejszenia emisji dwutlenku węgla o 25%

    Japonia: Rząd zobowiązuje się do zmniejszenia emisji dwutlenku węgla o 25%

    Rząd Japonii we wtorek podjął oficjalną decyzję o uczestnictwie w realizacji Porozumienia Kopenhaskiego i międzynarodowym zobowiązaniu się do redukcji emisji gazów cieplarnianych o 25% do 2020 (w porównaniu z poziomami z lat 90-tych). Członkowie rządu przesłali dokument zawierający opis wyznaczanych sobie celów oraz sposobów ich realizacji do Sekretariatu Porozumienia Kopenhaskiego.…