• Sri Lanka news

    Sri Lanka: działania przeciwko sklepom niewdrażającym zasad nowego budżetu

    Sri Lanka: działania przeciwko sklepom niewdrażającym zasad nowego budżetu

    Lankijski minister przemysłu i handlu Rishad Bathiudeen zlecił Urzędowi Spraw Konsumenckich zajęcie się sklepami, które dotychczas nie wdrożyły nowych, niższych cen produktów pierwszej potrzeby. W ramach zatwierdzonego ostatnio budżetu tymczasowego, rząd zaordynował sklepom obniżenie cen trzynastu podstawowych do życia produktów. Obowiązkowej obniżce cen uległy między innymi takie wyroby jak cukier,…