• Japonia news, News

    Japonia – prace nad nowymi przepisami o prawach autorskich

    Specjalna grupa konsultacyjna, w której skład wchodzą główne wydawnictwa, pisarze i członkowie parlamentu, uzgodniła konieczność wypracowania tzw. „praw pierwotnego wydania”. Celem nowych przepisów miałaby być ochrona praw wydawniczych oraz autorskich, które w dobie mediów elektronicznych niejednokrotnie są naruszane. Przewodzona przez ministra ds. zarządzania kryzysowego Masaharu Nakagawę grupa planuje m.in. wprowadzić…