• Iran news, News

  MSZ Islamskiej Republiki Iranu: „Żadnych obcych sił zbrojnych na Morzu Kaspijskim!”

  MSZ Islamskiej Republiki Iranu: „Żadnych obcych sił zbrojnych na Morzu Kaspijskim!”

  Minister Spraw Zagranicznych Iranu Mohamed Javad Zarif poinformował media, że pięć państw leżących nad Morzem Kaspijskim doszło do porozumienia, w ramach którego zagraniczne siły zbrojne nie mogą utrzymywać żadnych swoich jednostek wojskowych na tym terenie zgodnie z przepisami przyjętej konwencji. –W oparciu o to, co uzgodniono w ramach przyjętej Konwencji…

 • Chiny, Inne

  Rywalizacja Chin i Rosji o surowce w Azji Środkowej

  Rywalizacja Chin i Rosji o surowce w Azji Środkowej

  Azja Środkowa to ogromny region posiadający bogate korzenie religijno – kulturowe, historyczne oraz ogromne zasoby surowcowe, będące przedmiotem zainteresowania poszczególnych państw świata. W obrębie regionu znajduje się ważne z punktu widzenia zasobów naturalnych Morze Kaspijskie, do którego dostęp mają Azerbejdżan, Rosja, Iran, Turkmenistan oraz Kazachstan. W świetle odkryć ogromnych złóż…