• Indie news, Video

    Coroczny Festiwal Tradycji w Indiach

    W Indiach odbywa się coroczny festiwal kultury narodowej. Jest to  największy festiwal propagujący kulturę indyjską na terenie samych Indii, zwyczajowo trwa trzy dni. Podczas obchodów pokazywane są tradycje oraz rzemiosła Indusów, jednak podczas trwania festiwalu zawsze poruszane są problemy natury społeczno-kulturalnej. W tym roku skupiono się na tradycyjnych obrządkach zamążpójścia.…