• Indonezja news, News

    Solidarność społeczna, patriotyzm, bohaterstwo

    Solidarność społeczna, patriotyzm, bohaterstwo

    Solidarność społeczna, patriotyzm oraz bohaterstwo są podstawą integracji narodowej – powiedział Minister Spraw Społecznych  Salim Segaf Al-Jufri. W swoim przemówieniu inauguracyjnym Krajowy Dzień Solidarności szef resortu oznajmił, iż „duch bohaterstwa i solidarności społecznej powinien być kultywowany w każdej wspólnocie, w celu stworzenia stabilności społecznej i sprzyjających warunków”. Według niego, odpowiednie środowisko…