• Chiny news, Video

    Rozmowy chińsko-kazachskie

    Chiny zawierają kolejne strategiczne sojusze polityczn0-gospodarcze. Tym razem prezydent Chin udał się z wizytą do Kazachstanu. Podczas spotkania przywódcy dyskutowali o wspólnych interesach polityczno-gospodarczych. Hu Jintao przekonywał, iż oba państwa powinny zacieśnić swoje ekonomiczne kontakty, wspierać finansowo swoje gospodarki. Ważnym punktem rozmów były zarówno kwestie bezpieczeństwa energetycznego, jak i stypendiów…