• Komentarz eksperta, Top news

    O. Pietrewicz: Pulsujący kapitalizm w Korei Północnej

    O. Pietrewicz: Pulsujący kapitalizm w Korei Północnej

    Katastrofalne doświadczenia gospodarcze lat 90. do dziś rzutują na postrzeganie Korei Północnej. Do tego stopnia, że rzadko kiedy uwzględnia się zmiany, jakie zachodzą w północnokoreańskiej gospodarce w ostatnich latach. Poważne problemy północnokoreańskiej gospodarki rozpoczęły się pod koniec lat 80. Kurczowe trzymanie się wyznaczników doktrynalno-ideologicznych w połączeniu z utratą wsparcia ze…