• Komentarz eksperta, Top news

    K. Iwanek: Kostki zamiast betonu. Czy przykład Indii burzy mit JOW-ów?

    K. Iwanek: Kostki zamiast betonu. Czy przykład Indii burzy mit JOW-ów?

    Czy jednomandatowe okręgi wyborcze zawsze prowadzą do wykształcenia się systemu dwóch dominujących partii? W Indiach tak się nie stało. Tu, na przekór doświadczeniom skądinąd, partii wręcz przybywa i to, mimo że JOW-y wprowadzono na samym początku budowy ustroju demokratycznego, czyli jeszcze w okresie kolonializmu brytyjskiego. Po pierwszych wyborach niepodległych Indii…