• Artykuły, Publicystyka

  E. Daszkowska: Indie jako druga gospodarka Azji i wschodzące mocarstwo XXI w. szansą dla Polski – wnioski z konferencji zorganizowanej przez PISM 16.04.2015 r.

  „Połączenie działalności tzw. fabryki świata, którą są Chiny, i światowego zaplecza budowlanego, jakim są Indie, będzie motorem globalnego wzrostu gospodarczego”- Xi Jinping, przewodniczący ChRL. Powyższa wypowiedź przywódcy światowej potęgi gospodarczej niemalże wyznacza pozycję Indii w hierarchii rodzącego się porządku świata w XXI w., w którym hegemonię przejmie Azja. W tym…

 • Indie news

  Indyjska gospodarka wyprzedziła chińską

  Gospodarka Indii w ostatnich dwóch kwartałach osiągnęła większy wzrost od Chin. Indyjska gospodarka w ostatnim kwartale (styczeń-marzec) wzrosła 7,5 proc. Na ten okres prognozowano wzrost 7,3 proc., jednak wynik przewyższył wzrost z poprzedniego okresu oraz oczekiwania ekonomistów. W pierwszym kwartale roku indyjska gospodarka rozwijała się najszybciej. Indie osiągnęły wzrost 7,5…

 • Indie news, News

  Doradcy premiera Indii ostrzegają przed obniżeniem ratingu

  Panel ekspertów ds. ekonomicznych doradzający premierowi Indii wydał ostrzeżenie dla rządu w sprawie problemów gospodarczych Indii. Doradza przede wszystkim opanowanie deficytu fiskalnego oraz deficytu na rachunku obrotów bieżących (nierównowagi pomiędzy importem a eksportem na korzyść importu). Zmiany są konieczne, jeśli Indie chcą uniknąć obniżenia oceny perspektywy kredytowej przez agencje ratingowe…

 • Indie news, Komentarz eksperta

  Krzysztof Iwanek: Strajki w Indiach- do deregulacji indyjskiej gospodarki daleka droga

  Przeprowadzony 5 lipca 2010 r. ogólnoindyjski strajk (Bharat bandh) spowodował miliardy rupii straty i utrudnił komunikację w całym kraju. Strajk zorganizowała parlamentarna opozycja a jego powodem była wprowadzona niedawno (od 2 lipca 2010 r.) deregulacja cen benzyny i podniesienie cen diesla.       Mimo sporej ilości zmian liberalizujących gospodarkę, dokonanych w latach…