• Indie news, News

    Hindi coraz bardziej popularny w Chinach

    Hindi coraz bardziej popularny w Chinach

    Jak pokazują ostatnie wydarzenia hindi jest uznawany w Chinach za coraz ważniejszy język. Potwierdza to niedawne założenie pierwszej katedry nauki tego języka w południowych Chinach na Guangzhou University (Kanton). Porozumienie o współpracy zostało zawarte dzisiaj przez Uniwersytet Studiów Zagranicznych prowincji Guangdong (Guangdong University of Foreign Studies), a Indyjską Radą do…