• Komentarz eksperta, Top news

    P. Behrendt: Nowe strategie wokół Chin

    P. Behrendt: Nowe strategie wokół Chin

    Nowa mocarstwo polityka Chin oficjalnie ogłoszona przez Xi Jinpinga na XIX zjeździe KPCh jest faktem od co najmniej pięciu lat. Asertywne działania, zwłaszcza na Morzach Południowo- i Wschodniochińskim już doprowadziły do przewartościowań w doktrynach militarnych nie tylko regionalnych, ale też dalszych rywali ChRL. W pierwszej kolejności rewizji swojej doktryny dokonała…