• Video

    Wioska zrównana z ziemią w Afganistanie

    Wedle wszelkich przypuszczeń wojska amerykańskie są odpowiedzialne za zniszczenie wioski w Afganistanie. Ludność przesiedlono, a wszelkie zabudowania zlikwidowano. M.S.