• Japonia news

    Japonia: Premier zwolennikiem decentralizacji

    Japonia: Premier zwolennikiem decentralizacji

    Podczas spotkania z gubernatorami prefektur, premier Japonii, Hatoyama Yukio, wyraził chęć ustanowienia prawa, które umożliwi osiągnięcie decentralizacji. „W celu fundamentalnej odmiany relacji między władzą centralną i lokalną, niezbędne jest określenie podstawowych zasad,” powiedział Hatoyama. Podczas spotkania, gubernator prefektury Fukuoka, Aso Wataru, będący również prezesem Narodowego Związku Gubernatorów, nakłaniał premiera do…