• Komentarz eksperta, Top news

  K. Palonka: Infrastruktura cyfrowa wokół Jedwabnego Szlaku- Szanse i zagrożenia

  K. Palonka: Infrastruktura cyfrowa wokół Jedwabnego Szlaku- Szanse i zagrożenia

  Projekt Nowego Jedwabnego Szlaku (One Belt One Road –OBOR, znany także jako Belt and Road Initiative -BRI) funkcjonuje od kilku lat i można zaobserwować jego pierwsze, widoczne rezultaty. Mało jednak wiadomo o istotnym aspekcie, jakim jest stworzenie infrastruktury internetowej wspomagającej to całe ogromne przedsięwzięcie. Wiele chińskich firm już od jakiegoś…

 • Komentarz eksperta

  D. Konieczny: Chińskie inwestycje na świecie dynamicznie rosną

  Od czasu implementacji przez Pekin strategii „Go Global” w 1999 r. oraz akcesji ChRL w 2001 r. do Światowej Organizacji Handlu chińskie inwestycje zagraniczne (Outbound Foreign Direct Invetments, OFDI) zaczęły dynamicznie rosnąć. Przekraczając w ubiegłym roku poziom 100 mld USD, zbliżyły się do wielkości inwestycji napływających do Chin (118,6 mld USD…

 • Komentarz eksperta

  K. Palonka: Wzrost cen nieruchomości w bezpiecznych krajach – „wina Chin”?

  Wzrost zamożności, złagodzenie restrykcji w przepływie kapitału, poczucie niepewności czy też surowa polityka antykorupcyjna prezydenta Xi Jinpinga powodują, ze Chińczycy kupują coraz więcej nieruchomości poza granicami Chin? Starannie jednak wybierają kraje, gdzie chcą się osiedlić lub przebywać przez czas dłuższy, a są to głównie Europa, USA i Australia. W ubiegłym…

 • Artykuły, Chiny news

  D. Konieczny: Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Chińskiej Republice Ludowej (cz.2)

  Część pierwsza artykułu znajduje się TUTAJ. 3. Główne cele i charakterystyka stref i specjalnych obszarów ekonomicznych W ChRL zostało utworzonych osiem podstawowych typów stref uprzywilejowanych. W literaturze wymienia się także inne rodzaje, jednak uważa się, że mają one marginalne znaczenie. Ideą tworzenia specjalnych obszarów (oficjalnie zaaprobowaną przez Ogólnochińskie Zgromadzenie przedstawicieli…

 • Chiny

  Kryzys gospodarczy a wzrost wartości chińskich zagranicznych inwestycji bezpośrednich

  Od 1978 r., czyli rozpoczęcia procesu transformacji gospodarki, międzynarodowa pozycja Chin uległa wielkiej zmianie. Bardzo duże znaczenie w tym procesie odegrał kapitał zagraniczny, napływający głównie w formie zagranicznych inwestycji bezpośrednich (ZIB).[1] Pomimo, iż w latach 80. władze w Pekinie podjęły wstępną dyskusję w zakresie budowy pozycji gospodarczej ChRL również przy…