• Japonia news, News

  Partia Ainu – mniejszości narodowe wkraczają na japońską scenę polityczną

  Partia Ainu – mniejszości narodowe wkraczają na japońską scenę polityczną

  21 stycznia w mieście Ebetsu na Hokkaido oficjalnie powołano do życia Partię Ainu, której celem będzie przywrócenie i zabezpieczenie praw mniejszości ajnuskiej, podejmowanie działań na rzecz budowy wielokulturowego społeczeństwa oraz tworzenie zrównoważonego społeczeństwa w oparciu o koegzystencję z naturą (m.in. rezygnacja z energii atomowej). Pierwszym zadaniem, które wyznaczyli sobie członkowie…

 • Japonia news, Video

  Zadośćuczynić ludowi Ainu

  Przełom w relacjach pomiędzy zwaśnionymi ludami. Japonia zaanektowała wyspę Ainu wiele lat temu, zakazując krzewienia tamtejszej kultury, języka i przekazywania tradycji. Teraz ma się to zmienić. Rząd postanowił zadośćuczynić ofiarom tych zakazów i na nowo włączyć ludność Ainu do społeczeństwa.  Obszerny materiał dotyczący tej sytuacji prezentują reporterzy Al Jaeera English.…