• Artykuły, Publicystyka

  A. Maksymowicz: Spór o Alaskę

  A. Maksymowicz: Spór o Alaskę

  Ta część kontynentu amerykańskiego przez Cieśninę Beringa graniczy z Azją, a dokładniej z rosyjskim Dalekim Wschodem. Oba te kontynenty dzieli w tym miejscu odległość zaledwie 85 km, a głębokość morza waha się w tym miejscu pomiędzy 36 a 70 m. Dwie wyspy znajdujące się w tej przestrzeni czynią odległość tę…

 • Artykuły, Publicystyka

  A. Maksymowicz: Indyjski klejnot w brytyjskiej koronie

  A. Maksymowicz: Indyjski klejnot w brytyjskiej koronie

  Brytyjskie i hinduskie media informują o debacie dotyczącej zwrotu najsłynniejszego diamentu świata Koh i Noor („Góra światła”). Od 1850 roku diament ten zdobi koronę Zjednoczonego Królestwa. Rząd brytyjski nie zamierza tego czynić, gdyż jak to uzasadnia, był on „darem wiernych poddanych” królowej Wiktorii. Ta zaś postępowała z nim, jak uważała…

 • Artykuły, Publicystyka

  A. Maksymowicz: Złoty smok

  A. Maksymowicz: Złoty smok

  Raport specjalny amerykańskiego Stowarzyszenia USA Gold pt. „Dlaczego Chiny od wieków kupują złoto (…w jednej prostej lekcji)” opatrzony jest rysunkiem chińskiego smoka pilnującego złotej góry. Jego treść potwierdza możliwości zdominowania w każdej chwili tego rynku przez Chiny. Dysponują one łączną rezerwą walutową w wysokości ok. 3950 miliardów USD. Istniejące zasoby…

 • Artykuły, Publicystyka

  A. Maksymowicz: Sól potasowa do Chin

  W Polsce nikt nie kojarzy Białorusi z jakimkolwiek znaczącym górnictwem. Tym bardziej, że polskie górnictwo węgla kamiennego jest na skraju bankructwa. Naftowy kryzys spowodował, że ceny prawie wszystkich surowców energetycznych i metali na światowych giełdach znacząco zmalały. Dodatkowo sytuację tę pogłębia spowolnienie ekonomiczne w Chinach, które są importerem w skali…

 • Artykuły, Publicystyka

  A. Maksymowicz: Tony Blair w Mongolii

  Osoba byłego dwukrotnego premiera Wielkiej Brytanii (1997-2007) nadal budzi światowe zainteresowanie. Tym razem wynika ono nie tyle z politycznych jego zamiarów, ocen czy koncepcji, ile z tytułu jego górniczych zainteresowań, prac i kompetencji w tej specjalności. Trzeba zauważyć, że były premier nie jest specjalistą górniczym w klasycznym tego słowa znaczeniu.…

 • Artykuły, Publicystyka

  A. Maksymowicz: Trzęsienie ziemi w Nepalu

  Państwowy Instytut Geologiczny (PIG) w Warszawie na swoich stronach internetowych zamieścił analizę przyczyn tragicznego trzęsienia ziemi w Nepalu, jakie wystąpiło w sobotę 25 kwietnia. Było to najsilniejsze trzęsienie, jakie wystąpiło w tym kraju od ponad 80 lat. Jego siła (magnituda) wyniosła 7,8 w skali Richtera. Po głównym wstrząsie, który wystąpił…

 • Artykuły

  A. Maksymowicz: Syberyjska przyszłość Azji

  Dotychczasowy szybki rozwój azjatyckich krajów oparty był na własnych surowcach oraz ich imporcie z coraz dalszych krajów i kontynentów. Dotyczy to przede wszystkim Japonii, Chin, Indii i Korei Południowej. Niezwykle bogata pod tym względem okazała się Azja Centralna. Tadżykistan, Kazachstan, Uzbekistan, Turkmenistan a nawet Kirgistan posiadają wiele złóż zarówno surowców…

 • Artykuły

  A. Maksymowicz: Złoto – z Zachodu na Wschód

  Ostatnie zawirowania w światowej polityce skupiły uwagę na tym, co się działo najpierw w Syrii, teraz na Ukrainie, a podobne wydarzenia szykują się już w Iraku. Na tym tle trochę dziwnie wyglądają ceny tzw. surowców strategicznych, niezbędnych do prowadzenie gorącej wojny. Taka ewentualność teoretycznie jest coraz bardziej brana pod uwagę.…

 • Artykuły

  A. Maksymowicz: Chiński gaz łupkowy

  Opinia publiczna w Polsce z coraz większą irytacją słucha obietnic polityków o mającej się tuż, tuż rozpocząć eksploatacji naszych niebotycznych zasobów gazu łupkowego. Pod tym względem Państwowy Instytut Geologiczny (PIG) w Warszawie, jako najbardziej kompetentna instytucja, był co najmniej sceptyczny. Ponieważ gaszenie entuzjazmu polityków jest zajęciem mało popularnym, o pracach…

 • Artykuły

  A. Maksymowicz: Azjatycka strategia gazowa Rosji

  Niebywała elastyczność chińskiej polityki pozwala im każdą sytuację na świecie wykorzystać na wzmocnienie swojej pozycji. Stało się tak również podczas kryzysu ukraińskiego. Nałożone z tego powodu restrykcje na Rosję spowodowały, że dla wyrównania ewentualnych strat na rynku europejskim i amerykańskim jeszcze bardziej zwróciła ona swoją uwagę na Chiny i inne…

 • Artykuły

  A. Maksymowicz: Miedziana Mongolia

  Światowe media górnicze donoszą o podjęciu decyzji w sprawie eksploatacji kolejnego złoża rud miedzi w Mongolii. Dotychczas monopol pod tym względem sprawowała, kontrolowana przez Rio Tinto, spółka Turquoise Hill Resources Ltd  eksploatująca największe pod tym względem złoże Oyu Tolgoi na Pustyni Gobi. Na początku lutego australijska spółka Xandau Mines Ltd.,…

 • Artykuły

  A. Maksymowicz: Surowce energetyczne Chin

  A. Maksymowicz: Surowce energetyczne Chin

  U.S. Energy Information Administration (EIA) na swoich stronach internetowych w dniu 4 lutego opublikowała raport pt. „China Country Analysis Brief” obszernie i szczegółowo omawiający stan zagospodarowania, wykorzystania i importu surowców energetycznych w tym kraju. Dokument ten już na samym wstępie zwraca uwagę schematyczną mapą z podpisem „Źródło: Centralna Agencja Wywiadowcza”.…

 • Artykuły

  A. Maksymowicz: Duży spór o małe wyspy

  A. Maksymowicz: Duży spór o małe wyspy

  Niezamieszkałe dotąd wyspy i wysepki na Morzu Południowochińskim i Wschodniochińskim przez długie lata były tylko przedmiotem sporów dyplomatycznych państw roszczących sobie prawo do ich posiadania. Pod koniec minionego tysiąclecia zaczął się on zaostrzać. Powodem były prognozy amerykańskiej służby geologicznej o występujących w pobliżu złożach ropy i gazu ziemnego. Zasoby te…

 • Artykuły

  A. Maksymowicz: Gorące surowce Kamczatki

  A. Maksymowicz: Gorące surowce Kamczatki

  Pod względem geograficznym jest to półwysep na Dalekim Wschodzie. Tak dalekim, że Rosjanie uważają, że leży on na „końcu świata”. Jest to o tyle prawda, że w kierunku wschodnim na nim kończy się kontynent azjatycki. Dalej jest Morze Barentsa, a na południu Ocean Spokojny. Półwysep jest półtora razy większy od…

 • Artykuły

  A. Maksymowicz: Mongolia – sukces i porażka

  Poniedziałkowa wizyta Prezydenta RP w Mongolii (21.10) w mediach odnotowana została jako sukces. I niewątpliwie tak jest. Jest to sukces właśnie medialny, propagandowy i wizerunkowy. Mniej dyplomatyczny, jeszcze mniej polityczny, a na pewno już nie gospodarczy. Na ten ostatni aspekt zwróciła uwagę PAP, która w jednym komunikacie podał triumfalną wiadomość…

 • Artykuły

  A. Maksymowicz: Cena węgla w dół i w górę

  A. Maksymowicz: Cena węgla w dół i w górę

  Światowe agencje donoszą z Pekinu o podjęciu w połowie września decyzji dotyczących ograniczenia zużycia węgla w energetyce. Zdecydowano się na to z wielu powodów. Jednym z nich było nadmierne zapylenie największych miast chińskich, znajdujących się w centralnej i północnej części państwa. Utrzymujący się przez wiele dni smog zmusił ich mieszkańców…

 • Artykuły

  A. Maksymowicz: Surowce pomiędzy Dalekim a Bliskim Wschodem

  A. Maksymowicz: Surowce pomiędzy Dalekim a Bliskim Wschodem

  Pierwsza dekada XXI wieku upłynęła pod znakiem niebywałego rozwoju państw Dalekiego Wschodu. Przyczyniła się do tego aktywność gospodarcza największych populacji świata, którymi są społeczeństwa Chin i Indii oraz sąsiadujących z nimi państw. Generalnie trend ten obejmuje prawie wszystkie kraje Dalekiego Wschodu, położone zarówno na wybrzeżu Pacyfiku, jak i w głębi…

 • Artykuły

  A. Maksymowicz: Zmiana klimatu zagraża Rosji

  Rosyjskie media z niepokojem odnotowują ocieplenie klimatu na Syberii. Naukowcy z tego kraju twierdzą, że nie da się go zatrzymać. Jeżeli uznać, że jego przyczyną są gazy cieplarniane, nawet gdyby całkowicie wstrzymać ich oddawanie do atmosfery, nie zatrzyma się tego procesu. Siłą inercji będzie on się rozwijał przynajmniej przez dwa…