• Birma news

    4000 birmańskich żołnierzy w Rosji

    Rosja: Ponad 4000 birmańskich żołnierzy odbyło  szkolenia związane z użytkowaniem broni nuklearnej. Tylko nielicznym udało się przejść końcowe zadania sprawdzające umiejętność posługiwania się bronią masowego rażenia. Ambicje birmańskich władz rosną z dnia na dzień. Chcą szkolić swoich najlepszych żołnierzy jak wytwarzać i stosować broń masowego rażenia, pozostając we współpracy z…