Sri Lanka news

Sri Lanka: Powołano grupę do rozwiązywania konfliktów religijnych

1Lankijskie władze zorganizowały posiedzenie poświęcone religijnym napięciom pomiędzy buddyjską większością a chrześcijanami i muzułmanami. Efektem spotkania było powołanie specjalnego ciała, który ma kontrolować sytuację. Składać się ono będzie z 15 funkcjonariuszy, którzy pracować będą pod auspicjami Ministerstwa ds. Buddyzmu i Religii.

– Jeśli ludzie nie są zadowoleni z działalności lokalnych straży, to teraz będą mieli możliwość składania skarg u innych podmiotów – powiedział rzecznik policji Ajith Rohana.

Mniejszości chrześcijańska i muzułmańska w ostatnich latach wielokrotnie informowały o przypadkach ataków ze strony buddyjskich ekstremistów. W 2013 zniszczono co najmniej 30 meczetów. Jak dotąd w 2014 r. ok. 40 kościołów stało się obiektem ataków.

Godfrey Yogarajah, szef Narodowego Ruchu Chrześcijańskiego (NCA) wskazał, że mnisi odgrywają dużą rolę w owych atakach, będąc często przywódcami tłumów. Dodał także, że policja bardzo rzadko reaguje w takich sytuacjach.

W związku z tym NCA oraz Rada Muzułmańska Sri Lanki wystąpiły z potrzebą stworzenia osobnego, niezależnego podmiotu do spraw religii. Obie grupy podkreślały, że nie podejmuje się żadnych działań w związku z przemocą rozpowszechnianą przez buddyjskich ekstremistów, którzy z kolei oskarżają chrześcijan o nielegalne konwersje, a muzułmanów o zniesławianie Buddy.

Lankijski rząd znajduje się pod silną presją ze strony buddyjskich ugrupowań – przykładem może być Sinhala Ravaya, której członkowie niedawno protestowali przeciwko ubojowi bydła prowadzonego przez muzułmanów. – Zgodnie z konstytucją obowiązkiem rządzących jest ochrona buddyzmu, nie zaś zezwalanie na działalność chrześcijańskich kościołów – powiedział Akmeemana Dayaratne Thero, przewodniczący Sinhala Ravaya.

Rada Praw Człowieka ONZ podczas posiedzenia w Genewie w zeszłym miesiącu odnotowała rosnącą nietolerancję religijną na Sri Lance i wezwała władze do większej aktywności w celu jej zwalczania.

Na podstawie: ucanews.com
Opracowanie: Jagoda Czarnotta

Udostępnij:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Sri Lanka: Powołano grupę do rozwiązywania konfliktów religijnych Reviewed by on 29 kwietnia 2014 .

Lankijskie władze zorganizowały posiedzenie poświęcone religijnym napięciom pomiędzy buddyjską większością a chrześcijanami i muzułmanami. Efektem spotkania było powołanie specjalnego ciała, który ma kontrolować sytuację. Składać się ono będzie z 15 funkcjonariuszy, którzy pracować będą pod auspicjami Ministerstwa ds. Buddyzmu i Religii. – Jeśli ludzie nie są zadowoleni z działalności lokalnych straży, to teraz będą mieli

Udostępnij:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

O AUTORZE /

Avatar

Pozostaw odpowiedź