Chiny news,News

Spowolnienie wzrostu gospodarczego w Chinach

17.04.2013W gospodarce Chin w pierwszym kwartale 2013 roku wzrost był niższy o 0,2 proc. od oficjalnych prognoz rządowych i wyniósł 7,7 proc. Zdaniem ekspertów z Pekinu nie będzie to miało wpływu jednak na osiągnięcie założonego na cały rok planu wzrostu PKB o 7,5 proc. 

Pomimo nieznacznego spadku wskaźników ekonomicznych w I kwartale, specjaliści rządowi pozostają optymistami odnośnie stabilizacji gospodarczej. – Ożywienie na rynku pracy i rosnące dochody ludności świadczą o trwałych perspektywach rozwoju drugiej gospodarki świata – powiedział na konferencji w Pekinie rzecznik Państwowego Biura Statystycznego (PBS) Sheng Laiyun.

Eksperci Banku Światowego dokonali korekty prognozy wzrostu gospodarczego Chin z poprzednio przewidywanych 8,4 proc. do 8,3 proc. Analitycy JP Morgan obniżyli swoją prognozę z 8,2 proc. do 7,8 proc.

Zhu Haibin, główny ekonomista JP Morgan w Chinach, napisał w raporcie, że w 2013 roku chińska gospodarka będzie kontynuować umiarkowany i zrównoważony wzrost, chociaż w perspektywie długookresowej odnotowuje się stałą tendencję spadkową gospodarki.

W I kwartale produkcja przemysłowa wzrosła o 9,5 proc., co oznacza niższy wynik o 2,1 proc. niż rok wcześniej, a 0,5 proc. mniej niż w całym 2012 roku.

Trwałe inwestycje w I kwartale br. wzrosły o 20,9 proc., czyli tak samo, jak w I kwartale ub. roku. Były one tradycyjnie jednym z kół napędowych gospodarki chińskiej i miały 2,3 proc. udział w 7,7 proc. wzroście w I kwartale br. Dla porównania w ubiegłym roku inwestycje trwałe miały 3,9 proc. udział w 7,8 proc. wzroście PKB.

Sprzedaż detaliczna towarów konsumpcyjnych wzrosła w I kwartale 2013 o 12,4 proc. w porównaniu z 14,8 proc. w analogicznym okresie roku ubiegłego. Z danych PBS wynika, że konsumpcja miała w I kwartale br. 55,5 proc. udział we wzroście gospodarczym.

Analityk z Chińskiego Banku Komunikacji Tang Jianwei powiedział ogólnokrajowej gazecie Zhongguo Ribao, że słaby rozwój konsumpcji miał wpływ na niższy od spodziewanego wynik sektora przemysłowego; w konsekwencji powoduje to schładzanie gospodarki.

Według danych PBS, sektor przemysłowy osiągnął najsłabszy wynik od 10 lat; w I kwartale br. był to 18,7 proc. wzrost w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego.

Przewodniczący Kantońskiego Stowarzyszenia Przemysłu Tekstylnego Zhu Qingguo uważa, że ubiegły rok był najgorszy dla przemysłu tekstylnego w ostatniej dekadzie i wielu krajowych producentów zbankrutowało z powodu kurczącego się rynku zamówień. Jego zdaniem widać wprawdzie lekkie ożywienie popytu, ale daleko jeszcze do stanu równowagi popytu i podaży.

Zdaniem rzecznika PBS największy wpływ na słaby wynik chińskiej gospodarki ma skomplikowana sytuacja gospodarcza u największych partnerów chińskich – USA i Unii Europejskiej. Sheng stwierdził, że zaangażowanie rządów krajów wysokorozwiniętych w łagodzenie kryzysu finansowego i zaostrzenie kontroli polityki pieniężnej spowodowały rosnące naciski aprecjacji waluty i zmniejszenia eksportu w gospodarkach wschodzących.

Zhu z JP Morgan przewiduje, że strefa euro może wyjść z recesji w drugiej połowie tego roku, co może zdecydowanie wpłynąć na stabilizację chińskiego eksportu.

Zhang Zhiwei, główny ekonomista chińskiego oddziału Nomura Securities, napisał, że jest mało prawdopodobne, by polityka finansowa rządu chińskiego została zliberalizowana, a biorąc pod uwagę obecny wysoki poziom zadłużenie przedsiębiorstw i związanym z tym ryzykiem finansowym, wzrost gospodarczy w drugiej połowie br. może oscylować w granicach 7,3 proc.

Na podstawie: cctv.com, pap.pl
Opracowanie: Katarzyna Fryc

Udostępnij:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Spowolnienie wzrostu gospodarczego w Chinach Reviewed by on 17 kwietnia 2013 .

W gospodarce Chin w pierwszym kwartale 2013 roku wzrost był niższy o 0,2 proc. od oficjalnych prognoz rządowych i wyniósł 7,7 proc. Zdaniem ekspertów z Pekinu nie będzie to miało wpływu jednak na osiągnięcie założonego na cały rok planu wzrostu PKB o 7,5 proc.  Pomimo nieznacznego spadku wskaźników ekonomicznych w I kwartale, specjaliści rządowi pozostają

Udostępnij:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

O AUTORZE /

Avatar

Pozostaw odpowiedź