Japonia news,News

Skażona woda z reaktorów w Fukushimie prawdopodobnie wycieka do Pacyfiku

Iitate_vs_Fukushima_evacuation_zones_largeKomisja ds. Energii Atomowej (Nuclear Regulation Authority) poinformowała,  że istnieje „silne podejrzenie”, że radioaktywna woda z uszkodzonego reaktora w elektrowni atomowej w Fukushimie przedostaje się do gruntu i wycieka do oceanu.

Wysoki poziom skażenia wody został odnotowany w licznych studniach obserwacyjnych zlokalizowanych w promieniu trzydziestu metrów od wybrzeża. Najwyższy zarejestrowany odczyt wyniósł 600 tysięcy bekereli trytu na litr, 900 tysięcy bekereli substancji radioaktywnych na litr, 11 tysięcy bekereli cezu-134 oraz 22 tysiące bekereli cezu-137 na litr. Komisja zadecydowała o powołaniu specjalnej grupy, która zajmie się ustaleniem źródła wycieku oraz ustaleniem środków zapobiegających dalszemu rozprzestrzenianiu się skażonej wody.

W sprawie skażenia głos zabrał operator uszkodzonej elektrowni w Fukushimie. W wyjaśnieniu przedstawionym przez TEPCO znalazło się stwierdzenie, że „gdy w kwietniu 2011 r. doszło do wycieku w pobliżu ujęcia wody przy reaktorze nr 2, część skażonej wody została w gruncie, ale nie zaobserwowano żadnego znaczącego wpływu na środowisko naturalne. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że w czasie pobierania próbek do badania doszło do zmieszania skażonej ziemi z wodą”. W celu sprawdzenia przyczyny zanieczyszczenia TEPCO przefiltrowało próbki wody pobrane w dniach 8 i 9 lipca. W wyniku filtrowania usunięta została skażona gleba zalegająca w pobliżu studni obserwacyjnych, a poziom stężenia cezu-134 oraz cezu-137 spadł do poziomu jednej setnej. Operator nie wyjaśnił jednak dlaczego skażona gleba była zmieszana z wodą.

Komisja zaznaczyła jednak, że poziom skażenia radioaktywnego wody morskiej w porcie oraz w studniach w pobliżu wybrzeża utrzymuje się na wysokim poziomie i w związku z tym wyjaśnienia TEPCO stoją pod znakiem zapytania. NRA uważa, że skażona woda z reaktorów miesza się z wodami gruntowymi i w ten sposób przedostaje do oceanu.

Na podstawie: mainichi.jp
Opracowanie: Agata Czapkowska

Udostępnij:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Skażona woda z reaktorów w Fukushimie prawdopodobnie wycieka do Pacyfiku Reviewed by on 11 lipca 2013 .

Komisja ds. Energii Atomowej (Nuclear Regulation Authority) poinformowała,  że istnieje „silne podejrzenie”, że radioaktywna woda z uszkodzonego reaktora w elektrowni atomowej w Fukushimie przedostaje się do gruntu i wycieka do oceanu. Wysoki poziom skażenia wody został odnotowany w licznych studniach obserwacyjnych zlokalizowanych w promieniu trzydziestu metrów od wybrzeża. Najwyższy zarejestrowany odczyt wyniósł 600 tysięcy bekereli

Udostępnij:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

O AUTORZE /

Avatar

Pozostaw odpowiedź