Japonia news,News

Rząd Nody zatwierdził 1,2 bln jenów pakietu stymulacyjnego

Rząd Yoshihiko Nody zatwierdził dodatkowy pakiet stymulacyjny o wartości 1,2 bln jenów, który według rządowych wyliczeń ma zapewnić wzrost realnego produktu krajowego brutto o ponad 0,2 punkty procentowe w roku. Dzięki niemu ma także powstać 80 tys. nowych miejsc pracy. Uchwalony pakiet jest częścią kompleksowego, gospodarczego programu stymulacyjnego, którego celem jest „przyspieszenie odnowy Japonii”. Zatwierdzone fundusze to już druga runda środków pobudzających gospodarkę. Pierwszą był pakiet stymulacyjny z października bieżącego roku.

Spośród 1,2 bilionów jenów 880,3 miliardy zostaną sfinansowane przez rząd centralny, natomiast zapewnienie pozostałej sumy będzie spoczywało na barkach samorządów lokalnych. Rządowa kwota zostanie przeznaczona na dwa typy działalności: 535,4 mld jenów na projekty związane ze wzrostem gospodarczym i 344,8 mld jenów na usuwanie skutków zniszczeń wywołanych trzęsieniem ziemi z marca 2011 roku. W ramach projektów rozwojowych 30 mld jenów trafi na studium wykonalności akumulatorów wykorzystyw

anych w farmach wiatrowych, 110 mld na zwalczanie bezrobocia (np. wsparcie w znalezieniu pracy dla osób korzystających z zasiłków z opieki społecznej) oraz 2 mld na programy badawcze nad stworzeniem leków z wykorzystaniem indukowanych pluripotencjalnych komórek macierzystych. Jeśli chodzi o programy odbudowy zniszczonych terenów to 78,1 mld jenów zostanie przeznaczone na poprawę warunków bytowych osób przesiedlonych z terenów dotkniętych kataklizmem, poprzez zainstalowanie w łazienkach kontenerów mieszkalnych funkcji podgrzewania wody. Ponadto 108,3 mld zostanie przekazane na poprawę wytrzymałości budynków szkolnych na wypadek trzęsienia ziemi. Zarówno ten, jak i poprzedni pakiet, zostaną sfinansowane z rezerw budżetowych.

Obserwatorzy twierdzą, że Partia Demokratyczna planuje wykorzystać wspomniane pakiety, by przekonać do siebie wyborców w nadchodzących wyborach do parlamentu.

Źródło: Yomiuri Shinbun

Opracowała: Agata Czapkowska

zp8497586rq
Udostępnij:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Rząd Nody zatwierdził 1,2 bln jenów pakietu stymulacyjnego Reviewed by on 4 grudnia 2012 .

Rząd Yoshihiko Nody zatwierdził dodatkowy pakiet stymulacyjny o wartości 1,2 bln jenów, który według rządowych wyliczeń ma zapewnić wzrost realnego produktu krajowego brutto o ponad 0,2 punkty procentowe w roku. Dzięki niemu ma także powstać 80 tys. nowych miejsc pracy. Uchwalony pakiet jest częścią kompleksowego, gospodarczego programu stymulacyjnego, którego celem jest „przyspieszenie odnowy Japonii”. Zatwierdzone

Udostępnij:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

O AUTORZE /

Avatar