Publicystyka

Relacja z konferencji filipińskiej w Sejmie RP, 7 maja 2014

7 maja w Sejmie RP odbyła się konferencja, w której jako CSPA wzięliśmy dość liczny udział (nasi byli i obecni praktykanci Adam Królak i Kacper Marcinkowski, a także Paweł Behrendt, dr Michał Lubina, Wojciech „Wute” Tomaszewski i Radosław Pyffel).

Konferencja organizowana przez Ambasadę Filipin, Sejm RP i przewodniczącego polsko-filipińskiej grupy parlamentarnej Pana Posła Adama Szejnfelda (dziękujęmy raz jeszcze za zaproszenie) składała się z pięciu paneli dotyczących polityki i gospodarki, obronności i turystyki.

Ten pokaz slajdów wymaga włączonego JavaScript.

Poniżej prezentujemy relację z tego wydarzenia.

Polska prezentacja na panelu współpracy gospodarczej została zaprezentowana przez Panią Annę Polak-Kocińską, wiceprezes Zarządu Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych ds. strategii, rozwoju i finansów. Strona filipińska reprezentowana była przez Pana Jose Antonio Buencamino, Radcę Handlowego Ambasady Republiki Filipin w Berlinie (Centrum Handlu i Inwestycji). Oba wystąpienia przedstawiły wiadomości znane już osobom zainteresowanym tematem, dla laików zaś stanowiły one dobrą podstawę do dalszego poszerzania wiedzy.

Polską prezentację rozpoczęło przedstawienie podstawowych informacji dotyczących stanu polskiej gospodarki. Podczas panelu dało się usłyszeć sławne już hasło „Polska – zielona wyspa”, które podkreśliło optymistyczne spojrzenie na obecny stan gospodarki. Pani wiceprezes podkreśliła, że obecnie na Filipinach nie ma żadnych konkretnych inwestycji polskich, ale równocześnie wyraziła nadzieję na zmianę w tej dziedzinie w niedalekiej przyszłości. Filipiny w Polsce mogą się pochwalić jedną poważniejszą inwestycją – firma International Container Terminal Services na obszarze Bałtyckiego Terminala Kontenerowego w Gdyni zainwestowała ponad 42 mln dolarów.  Pod koniec swojego wystąpienia Pani Wiceprezes Polak-Kocińska złożyła propozycję podpisania porozumienia ze swoim filipińskim odpowiednikiem Zarządu Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych.

Panel filipiński nazwany „Filipiny – Twój partner biznesowy w Azji” był bogaty w różne informacje dotyczące obecnego stanu gospodarki tego kraju. Filipiny zaraz po Chińskiej Republice Ludowej odnotowują najwyższy wzrost PKB w Azji. W 2013 roku było to 7,2 proc. w skali roku. Dodatkowo przedstawiciel strony filipińskiej zauważył, że Filipiny jako jeden z niewielu krajów regionu nie są pożyczkobiorcami w Międzynarodowym Funduszu Walutowym. Pan Jose Antonio Buencamino zaznaczył, że około 18-20 proc. eksportu filipińskiego jest kierowane do Unii Europejskiej i wyraził on chęć nawiązania zdecydowanie ściślejszych kontaktów gospodarczych między Filipinami oraz Polską.

W panelu na temat współpracy w dziedzinie turystyki jako pierwszy wystąpił Wiceprezes Polskiej Organizacji Turystycznej, Pan Bartłomiej Walas. Swą wypowiedź rozpoczął od prezentacji krótkiego filmu promującego Polskę: „Poland, come and find your story”. Przedmiotem jego wystąpienia była coraz lepsza współpraca w zakresie turystyki między Republiką Filipin i Polską, nowe połączenia lotnicze oraz turystyka miejska w Polsce. Jego wypowiedź dotyczyła również 8 polskich zabytków znajdujących się na liście UNESCO, m. in. krakowskiego Starego Miasta i kopalni soli w Wieliczce. Warto również wspomnieć o 23 polskich parkach narodowych, największej liczbie parków w Europie.

Szczególnie oczekiwanym prelegentem była Attaché w Ministerstwie Turystyki Republiki Filipin, Pani Venus Tan. W jej wystąpieniu istotne było przedstawienie: rosnącej liczby turystów z Polski i Europy, dynamicznie rozwijającego się sektora turystycznego oraz zaproszenie nowych inwestorów do współpracy. Na koniec swego wystąpienia Pani Venus Tan zaprosiła wszystkich przybyłych do odwiedzenia Republiki Filipin i poznania tamtejszej kultury. Na zakończenie paneli dyskusyjnych zaplanowana została projekcja filmu pt. „Domy na Filipinach”, nakręconego przez Polską Akcję Humanitarną. Po projekcji Prezes PAH, Pani Janina Ochojska podziękowała wszystkim, którzy szli z pomocą po tragedii, jaką był tajfun, i zaprosiła przybyłych do współpracy w przyszłości.

W ramach trzeciego panelu zatytułowanego „Współpraca w zakresie przemysłu obronnego” głos zabrali Pan Pułkownik Witold Jagiełło, Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Zbrojeniowej w Ministerstwie Obrony Narodowej RP oraz Pan Danilo Augusto B. Francia, Sekretarz pomocniczy ds. planowania i programów z Ministerstwa Obrony Narodowej Republiki Filipin.

Pułkownik Jagiełło w swoim przemówieniu „Wspólne wartości i możliwości budowy relacji w sferze obrony i bezpieczeństwa” nakreślił problematykę obronności w XXI wieku i dynamikę zagrożeń o charakterze globalnym, takich jak proliferacja broni masowego rażenia i terroryzm, które mają wpływ na bezpieczeństwo państw. Prelegent postulował zintensyfikowanie współpracy pomiędzy Polską oraz Republiką Filipin, która powinna być oparta na dążeniu do suwerennego rozwoju krajów, pogłębiania porozumienia wojskowego oraz aktywnego wzmacniania systemu bezpieczeństwa. Znaczącym spoiwem miała być mądrość i doświadczenie wyniesione z uczestnictwa obu krajów w misjach międzynarodowych i działaniach w obliczu kryzysów, jak np. Irak 2003. Zdaniem pułkownika siłą państwa jest ciągła modernizacja potencjału obronnego, która może zostać osiągnięta dzięki potencjałowi podmiotów gospodarczych oraz ośrodków badawczych. „Wisienką na torcie” tego przemówienia stały się kończące deklaracje zainteresowania oraz pełnej gotowości przemysłu obronnego do podjęcia bliskiej, skonkretyzowanej współpracy przy zaoferowaniu dostępu m.in. do produktów polskiego przemysłu lotniczego, która cieszy się wysokim standardem w skali globalnej, uzbrojenia i sprzętu wojskowego.

Drugie przemówienie pt.: „Wzmocnienie współpracy polsko-filipińskiej w zakresie obrony i bezpieczeństwa – perspektywa filipińska” zaprezentował Pan Danilo Augusto B. Francia. Filipiński sekretarz wielokrotnie podkreślał wagę podjętych inicjatyw dyplomatycznych, które stały się kamieniami milowymi dalszego zacieśniania stosunków oraz budowy światowego pokoju i stabilności. Pan Danilo położył nacisk na sprawną wymianę informacji, relacje między obywatelami oraz wspólny udział w inicjatywach międzynarodowych, szkoleniach i treningach. Jednoznacznie podsumował, że tak duży potencjał, jakim dysponują obydwa kraje, daje silne podstawy do podjęcia dalszych kroków ku zwiększaniu zdolności zapewniania pokoju i bezpieczeństwa.

Panel „Współpraca w zakresie przemysłu obronnego” ukazał jak wiele Polska i Filipiny są w stanie sobie zaoferować oraz jak entuzjastycznie zapatrują się na przyszłe zacieśnianie stosunków w tym zakresie. Wspólne wartości, potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa oraz dążenie do rozwoju innowacyjności w obydwu krajach stanowią mocne postawy dalszych działań, a jak wiadomo, to właśnie sfera obronności stanowi krytyczny filar poprawnie funkcjonującego państwa.

Opracowanie: Anna Hojcak, Janusz Majewski, Jakub Kubala
Autorzy są studentami WSE im. ks. J.Tischnera w Krakowie odbywającym praktyki w CSPA.

Udostępnij:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Relacja z konferencji filipińskiej w Sejmie RP, 7 maja 2014 Reviewed by on 26 maja 2014 .

7 maja w Sejmie RP odbyła się konferencja, w której jako CSPA wzięliśmy dość liczny udział (nasi byli i obecni praktykanci Adam Królak i Kacper Marcinkowski, a także Paweł Behrendt, dr Michał Lubina, Wojciech „Wute” Tomaszewski i Radosław Pyffel). Konferencja organizowana przez Ambasadę Filipin, Sejm RP i przewodniczącego polsko-filipińskiej grupy parlamentarnej Pana Posła Adama Szejnfelda

Udostępnij:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

O AUTORZE /

Avatar

Pozostaw odpowiedź