Brunei news,News

Reforma edukacji Brunei: autonomizacja nauczania

W Brunei rozpoczyna się wdrażanie programu szkół modelowych, który jest częścią ogólnopaństwowego projektu modernizacji i przyspieszenia rozwoju gospodarczo-społecznego pod nazwą Vision 2035.

Modernizacja szkolnictwa Brunei ma na celu poprawę jakości kształcenia i wzrost konkurencyjności rodzimych absolwentów na globalnym rynku pracy. Minister Edukacji Brunei Abu Bakar bin Apong podkreślił, że główne założenia obecnej reformy zawierają się w dwóch prostych słowach: niezależność i odpowiedzialność.

Program, który ma stać się w przyszłości podstawą edukacji w Brunei, oparty jest na doświadczeniach z Finlandii i Holandii, gdzie wprowadzenie większej autonomii szkół w aspekcie doboru programów nauczania i oceniania uczniów pozwoliło kształcić osoby zdecydowanie lepiej przygotowane do podjęcia studiów niż jest to w tradycyjnym modelu. Minister wspomniał jednocześnie, że w implikowaniu zagranicznych rozwiązań do systemu edukacji Brunei należy brać pod uwagę kwestię właściwej adaptacji w określonych warunkach społecznych.

W związku z tym reforma będzie wprowadzana na początku pilotażowo do wybranych szkół (nazywanych „modelowymi”). Nauczyciele i dyrekcje wybranych placówek otrzymają szeroką autonomię i możliwość wpływania na rozwój edukacji swoich podopiecznych bez konieczności akceptacji ze strony wyższych władz. Program obejmuje również pogłębioną interakcję pomiędzy wychowawcami a rodzicami uczniów, w celu zwiększenia poczucia odpowiedzialności społecznej za edukację najmłodszego pokolenia.

 

http://www.borneobulletin.com.bn

 

Błażej Cecota

Udostępnij:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Reforma edukacji Brunei: autonomizacja nauczania Reviewed by on 21 maja 2012 .

W Brunei rozpoczyna się wdrażanie programu szkół modelowych, który jest częścią ogólnopaństwowego projektu modernizacji i przyspieszenia rozwoju gospodarczo-społecznego pod nazwą Vision 2035. Modernizacja szkolnictwa Brunei ma na celu poprawę jakości kształcenia i wzrost konkurencyjności rodzimych absolwentów na globalnym rynku pracy. Minister Edukacji Brunei Abu Bakar bin Apong podkreślił, że główne założenia obecnej reformy zawierają się

Udostępnij:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

O AUTORZE /

Avatar

Pozostaw odpowiedź