Japonia news,News

Raport: Trzęsienie ziemi na południowym wybrzeżu może kosztować Japonię 40% PKB

Przewidywane skutki trzęsienia ziemi na Uskoku Nankai (źr. Asahi Shinbun)

Przewidywane skutki trzęsienia ziemi na Uskoku Nankai (źr. Asahi Shinbun)

18 marca rząd japoński opublikował raport dotyczący szacowanych strat ekonomicznych w przypadku trzęsienia ziemi. Zgodnie z najgorszym scenariuszem trzęsienie ziemi o sile 9,1 w skali Richtera, które wystąpiłoby na południowym wybrzeżu archipelagu spowodowałoby straty w wysokości 220,3 bln jenów (2,33 bln dolarów) lub 42% japońskiego produktu krajowego brutto. Przewiduje się, że potencjalne trzęsienie ziemi wzdłuż uskoku Nankai będzie miało 10 razy poważniejsze skutki dla gospodarki niż trzęsienie ziemi z marca 2011 r.. Uskok Nankai to głęboki na 4 km rów na dnie morza, który rozciąga się na długości ok. 700 km od Zatoki Suruga (pref. Shizuoka) do wschodnich regionów na wyspie Kyushu. Panel specjalistów odpowiedzialnych za przygotowanie raportu zaznaczył, że tak silne trzęsienie ziemi zdarza się raz na tysiąc lat. Przedstawił także wyliczenia pokazujące, że modernizacja pod kątem zapobiegania pożarom i trzęsieniom ziemi może ograniczyć straty do 118,3 bln jenów.

Najnowszy raport jest uzupełnieniem do wcześniejszych analiz dotyczących aktywności sejsmicznej, wysokości fal tsunami, liczby ofiar oraz zniszczeń. Nie uwzględnia jednak wpływu katastrofy atomowej, którą może spowodować trzęsienie ziemi lub tsunami, ani skutków erupcji wulkanicznych, które w przeszłości zwykle towarzyszyły potężnym trzęsieniom ziemi.

Do oszacowania potencjalnych strat panel specjalistów przeprowadził symulacje różnych scenariuszy wydarzeń. Najgorszy z nich przewiduje maksymalne wstrząsy oraz uderzenie tsunami we wschodnie wybrzeże w regionie Tokai. Trzęsienie ziemi miałoby wystąpić w suchy, zimowy wieczór, gdy w użyciu będzie wiele piecyków grzewczych, przy stosunkowo silnym wietrze (28,8 km/h). Bezpośrednie zniszczenia budynków mieszkalnych oraz zakładów przemysłowych wyniosłyby łącznie 169,5 bln jenów w 40 prefekturach. Prefektura Aichi, na terenie której znajduje się gęsto zaludniona Nagoya, poniosłaby straty w wysokości 30,7 bln jenów, podczas gdy w przypadku Osaki byłoby to 24 bln jenów. Fale tsunami przekraczające 30 metrów wdarłyby się do pref. Shizuoka i Koichi powodując straty w wysokości odpowiednio 19,9 bln jenów i 10,6 bln jenów. Prefektura Miyazaki, która posiada liczne ośrodki turystyczne na wybrzeżu zanotowałaby zniszczenia wynoszące 4,8 bln jenów.

Lotniska Chubu International, Kansai International, Kochi, Oita oraz Miyazaki zostałyby zalane przez tsunami, przy czym ponad połowa powierzchni lotnisk Kochi i Miyazaki znalazłaby się pod wodą.

Oprócz bezpośrednich zniszczeń nie do uniknięcia są straty w sektorze produkcji i usług, które w pierwszym roku po katastrofie wyniosłyby 44,7 bln jenów. Zniszczenia infrastruktury transportowej to kolejne 6,1 bln. jenów. Według szacunków panelu 34,4 mln osób zostałoby odciętych od dostaw wody, 32,1 mln osób nie miałoby dostępu do kanalizacji, a
przerwy w dostawach prądu dotknęłyby 27,1 mln domostw. W pierwszym tygodniu od katastrofy zabrakłoby 96 mln posiłków i 145 mln litrów wody pitnej, a 5 mln osób zostałoby ewakuowanych do punktów tymczasowego schronienia. W sierpniu ta sama grupa specjalistów opublikowała raport zakładający, że w przypadku najgorszego scenariusza śmierć poniesie 323 tys, osób.

Źródło: Asahi Shinbun

Opracowała: Agata Czapkowska

Udostępnij:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Raport: Trzęsienie ziemi na południowym wybrzeżu może kosztować Japonię 40% PKB Reviewed by on 19 marca 2013 .

18 marca rząd japoński opublikował raport dotyczący szacowanych strat ekonomicznych w przypadku trzęsienia ziemi. Zgodnie z najgorszym scenariuszem trzęsienie ziemi o sile 9,1 w skali Richtera, które wystąpiłoby na południowym wybrzeżu archipelagu spowodowałoby straty w wysokości 220,3 bln jenów (2,33 bln dolarów) lub 42% japońskiego produktu krajowego brutto. Przewiduje się, że potencjalne trzęsienie ziemi wzdłuż

Udostępnij:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

O AUTORZE /

Avatar

Pozostaw odpowiedź