Chiny news

Raport na temat stanu środowiska w Chinach

Chiny będą dążyć do ograniczenia emisji głównych substancji zanieczyszczających środowisko i poprawy jego stanu, jak wskazano w najnowszym raporcie strategicznym, autorstwa największych ekspertów w dziedzinie ochrony środowiska naturalnego w tym kraju.

Według raportu stworzonego wspólnie przez Chińską Akademię Inżynierii (CAE) oraz Ministerstwo Ochrony Środowiska, zintensyfikowanie wysiłków przez rząd na rzecz kontroli zanieczyszczeń doprowadziło do redukcji emisji najbardziej trujących substancji.

Jak powiedział chiński minister ochrony środowiska, Zhou Shengxian, Chiny są obecnie poddawane największej presji na świecie mającej na celu zwiększenie kontroli zanieczyszczeń. Wyzwania związane z ochroną środowiska oraz zasobów naturalnych należą do najtrudniejszych w związku z czym, rozwiązanie problemów ekologicznych jest bardzo trudne. Zgodnie z planem nakreślonym w raporcie, doprowadzenie do pełnej kontroli nad zanieczyszczaniem środowiska naturalnego może zająć Chinom dwie dekady, w tym opanowanie szybko postępującej jego degradacji i zanikania cennych gatunków zwierząt i roślin. Celem Chin według raportu jest ograniczenie głównych zanieczyszczeń do roku 2020, a ponadto poddanie kontroli przemysłowych zanieczyszczeń w miastach oraz zagwarantowanie dostępu do wody pitnej. Do roku 2030 powinna nastąpić kompleksowa poprawa jakości środowiska naturalnego, zarówno na obszarach miejskich, jak i wiejskich.

Jak twierdzi Xia Guang, szef centrum badań nad środowiskiem i gospodarką w ministerstwie ochrony środowiska w Pekinie, toksyczne zanieczyszczenia powodowane przez metale ciężkie i trwałe zanieczyszczenia organiczne, których emisja jest bardzo trudna do ograniczenia w tej chwili, będą w pełni kontrolowane do roku 2030. Jak twierdzi Xia, emisja niektórych zanieczyszczeń konwencjonalnych, takich jak dwutlenek siarki powstający podczas spalania węgla, osiągnęły już najwyższy poziom w Chinach. Emisja innych zanieczyszczeń, takich jak tlenki azotu, ma osiągnąć szczyt w najbliższej przyszłości. Jednak obecnie, pomimo ograniczenia produkcji głównych substancji zatruwających wodę i powietrze, ogólne zanieczyszczenie atmosfery w Chinach wzrosło.

Około 320 milionów mieszkańców obszarów wiejskich w Chinach nie posiada dostępu do wody pitnej, z czego około 190 milionów używa wody zawierającej niebezpieczne dla zdrowia składniki.

W roku 2007, kiedy powstawał raport, około 30% chińskich miast nie spełniało krajowych norm czystości powietrza. W wyniku zużycia paliw kopalnych, ponad połowę chińskich miast trawiły kwaśne deszcze, dodatkowo o zwiększonej kwasowości w porównaniu do lat wcześniejszych.

Według raportu, przyczyn złego stanu środowiska w Chinach należy doszukiwać się w niemożności przestawienia się z przestarzałego modelu rozwoju, opierającego się na wysokim zużyciu energii i zasobów, co powoduje wysoki poziom wytwarzania zanieczyszczeń.

Jak twierdzi współautor raportu nt. stanu środowiska w Chinach, Shen Guofang z CAE, świadomość znaczenia ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju jest wciąż mało powszechna na szczeblu lokalnym. Niektóre władze lokalne wciąż podążają ścieżką rozwoju, która niesie ze sobą wyczerpywanie zasobów i degradację środowiska naturalnego. Około dziesięciu milionów hektarów gruntów rolnych jest zanieczyszczonych.

Ponadto po raz pierwszy raport łączy ze sobą kwestie zdrowotne, w tym wzrost zachorowalności na raka, ze stanem środowiska naturalnego. Badanie pokazuje, że na obszarach wiejskich, stały wzrost występowania i umieralność na nowotwory złośliwe układu pokarmowego, takie jak rak wątroby i żołądka, jest ściśle związany z zanieczyszczeniem środowiska.

Według raportu, mieszkańcy miast nie są w lepszej sytuacji od mieszkańców wsi. 185 milionów z nich ciągle narażonych jest między innymi na choroby układu oddechowego, wynikające z niskiego stanu jakości powietrza.

Skażenie środowiska jest także przyczyną wzrostu wielu wad wrodzonych, od średniego poziomu 8,87 na tysiąc narodzeń w 1996 roku, do poziomu 14,79 na tysiąc narodzin w roku 2007.

Jan Wołoszyn

Udostępnij:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Raport na temat stanu środowiska w Chinach Reviewed by on 26 kwietnia 2011 .

Chiny będą dążyć do ograniczenia emisji głównych substancji zanieczyszczających środowisko i poprawy jego stanu, jak wskazano w najnowszym raporcie strategicznym, autorstwa największych ekspertów w dziedzinie ochrony środowiska naturalnego w tym kraju. Według raportu stworzonego wspólnie przez Chińską Akademię Inżynierii (CAE) oraz Ministerstwo Ochrony Środowiska, zintensyfikowanie wysiłków przez rząd na rzecz kontroli zanieczyszczeń doprowadziło do redukcji

Udostępnij:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

O AUTORZE /

Avatar

Pozostaw odpowiedź