Japonia news,News

Przygotowania do przyjęcia Konwencji Haskiej ws. uprowadzenia dziecka

 

Protest przeciwko uprowadzeniom dzieci do Japonii (Waszyngton).

Japońskie Ministerstwo Sprawiedliwości zaprezentowało opinii publicznej projekt procedur legislacyjnych dotyczących sporów o opiekę nad dzieckiem, które mają obowiązywać gdy Japonia przyjmie Konwencję Haską dotyczą cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę (1980). Kraje europejskie oraz USA od lat naciskają na Japonię, aby przyjęła konwencję, gdyż to właśnie z tych krajów wpływa najwięcej spraw o uprowadzenie dziecka. W chwili obecnej, jeżeli jeden z rodziców (zwykle matka) wywiezie dziecko do Japonii to drugi (nie posiadający obywatelstwa japońskiego), który mieszka za granicą nie ma żadnych prawnych możliwości by odzyskać dziecko. Zgodnie z informacjami japońskiego Ministerstwa Sprawiedliwości ojcowie z USA, Wielkiej Brytanii, Kanady i Francji wnieśli łącznie około 200 spraw o bezprawne wywiezienie dziecka. Ponadto, jeżeli kobieta wystąpi o rozwód, który w Japonii jest załatwiany na drodze administracyjnej a nie sądowej, otrzyma pełne prawo do opieki nad dzieckiem, gdyż w takiej sytuacji japońskie prawo nie przewiduje opcji podziału praw rodzicielskich. Zatem planowane przyjęcie Konwencji Haskiej daje nadzieję dla rodziców, którzy do tej pory bezskutecznie walczyli o swoje dzieci. Tyczy się to również sytuacji, gdy to japoński rodzic stara się odzyskać dziecko wywiezione przez współmałżonka do innego kraju. Wstępny projekt Ministerstwa Sprawiedliwości przedstawia się następująco:

 • odpowiedzialnym za zbieranie informacji o dzieciach uprowadzonych do Japonii oraz ich miejscu pobytu będzie organ centralny, tj. Ministerstwo Spraw Zagranicznych. W celu uzyskania tych informacji minister będzie mógł zwrócić się o pomoc do jednostek samorządowych, policji, szkół, ośrodków opiekuńczych czy schronisk dla ofiar przemocy. Ustalenie miejsca pobytu dziecka będzie się odbywało na wniosek rodzica, a wszelkie uzyskane informacje mają być przekazywane rodzicowi bezzwłocznie.
 • MSZ będzie miał możliwość przekazywania obu stronom konfliktu informacji odnośnie procedur mediacyjnych obowiązujących w japońskich sądach
 • w przypadku dzieci wywiezionych do Japonii sądami odpowiedzialnymi za rozstrzyganie spraw o uprowadzenie będą sądy rodzinne w Tokio i Osace. Rozprawy mają być prowadzone za zamkniętymi drzwiami. Możliwe będzie odwołanie się od decyzji sądu do wyższych instancji, w tym do Sądu Najwyższego.
 • sąd będzie mógł odmówić wydania dziecka dla rodzica przebywającego za granicą, jeżeli powrót naraziłby je na szkodę fizyczną lub psychiczną. Wśród warunków przemawiających za odmową wydania dziecka są: prawdopodobieństwo tego, że dziecko będzie świadkiem lub obiektem przemocy (np. będzie świadkiem przemocy jednego rodzica wobec drugiego), niemożność sprawowania opieki rodzicielskiej przez wnioskującego rodzica (np. uzależnienie od narkotyków, alkoholu) lub jeśli japońskiemu rodzicowi wracającemu razem z dzieckiem grozi areszt.
 • jeśli japoński rodzic odmówi wydania dziecka do kraju stałego pobytu sąd będzie mógł nałożyć na niego karę finansową. Jeśli nie będzie ona skuteczna sąd może nakazać zajęcie majątku rodzica.
 • jeśli rodzic nie zwróci dziecka do kraju stałego pobytu w ciągu dwóch tygodni od zapadnięcia wyroku sąd będzie mógł nakazać urzędnikom przymusowe odebranie dziecka. Jeśli sytuacja będzie tego wymagać urzędnicy będą mogli prosić o pomoc policję.

 

Źródło: Asahi Shinbun, Mainichi Shinbun

Opracowała: Agata Czapkowska

Udostępnij:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Przygotowania do przyjęcia Konwencji Haskiej ws. uprowadzenia dziecka Reviewed by on 24 stycznia 2012 .

  Japońskie Ministerstwo Sprawiedliwości zaprezentowało opinii publicznej projekt procedur legislacyjnych dotyczących sporów o opiekę nad dzieckiem, które mają obowiązywać gdy Japonia przyjmie Konwencję Haską dotyczą cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę (1980). Kraje europejskie oraz USA od lat naciskają na Japonię, aby przyjęła konwencję, gdyż to właśnie z tych krajów wpływa najwięcej spraw o uprowadzenie

Udostępnij:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

O AUTORZE /

Avatar

Pozostaw odpowiedź