Japonia,Polecane

Atom, rakiety KRLD, ustawa o pomocy socjalnej i wotum nieufności dla dwóch ministrów- przegląd prasy japońskiej 15-30.04.2012r.

W drugiej połowie kwietnie prasa japońska skupiła uwagę na jednej z nieoczekiwanych wypowiedzi gubernatora Tokio; kontynuowana była także dyskusja dotycząca wznowienia pracy reaktorów elektrowni Oi i próby rakietowej Korei Północnej. Pisano też o projekcie ustawy pomocy socjalnej i wotum nieufności wobec dwóch ministrów rządzącej Demokratycznej Partii Japonii. Co po za tym? Zapraszam do lektury.

Gubernator Shintaro Ishihara, podczas swojego przemówienia w Waszyngtonie oznajmił, że Tokio planuje zakupić 3 z 5 wysp w łańcuchu Senkaku, celem „ich ochrony”. Ishihara zamierza „chronić” wyspy przed Taiwanem i Chinami, które roszczą sobie do nich prawa. Wyspy, usytuowane na morzu Wschodniochińskim, są suwerennym terytorium Japonii i zostały przywrócone państwu japońskiemu przez Stany Zjednoczone w 1972 roku. Obecnie rząd płaci czynsz właścicielom 5 niezamieszkałych wysp zarządzanych przez miasto Ishigaki, w prefekturze Okinawa. Chiny i Taiwan wystąpiły z pierwszymi roszczeniami w roku 1969, kiedy wokół wysp odkryto bogate w ropę złoża. Ishihara uważa, iż rząd powinien zakupić wyspy. [1] W swoim przemówieniu wyraził zaniepokojenie reakcją rządu na incydent z 2010 roku kiedy w pobliżu wysp Senkaku 2 japońskie statki patrolujące wybrzeże niespodziewanie napotkały chiński statek rybacki. [2]

Na konferencji prasowej rzecznik rządu, Osamu Fujimura, poinformował, iż rząd nie został uprzedzony o zamiarach zakupu wysp przez władze Tokio. Dodał, iż rząd rozważy taki zakup. Oświadczenie Ishihary zaskoczyło także jego urzędników, którzy wyrażali zdumienie słuchając przemówienia swojego gubernatora, przebywającego w tym czasie w Waszyngtonie. Zdania urzędników jak i mieszkańców Tokio względem zakupu wysp i celowości takiego czynu są podzielone. Jak zostało podane do wiadomości, gubernator spędził pół roku na tajnych negocjacjach z właścicielami wysp, nim przedstawił zaskakującą wiadomość opinii publicznej. [3]

Po powrocie do kraju Ishihara zapowiedział, że zakup wysp planowany jest na kwiecień 2013, kiedy to kończy się okres najmu.[4] Jednocześnie wyraził chęć spotkania z premierem i przedyskutowania zakupu wysp przez Tokio. Zapytany o ewentualny zakup premier Yoshihiko Noda, odpowiedział, że zbierze informacje i rozważy sprawę. [5]

Prasa podaje też wyjaśnienia rządu dotyczące opieszałości w podaniu informacji o wystrzeleniu pocisków przez Koreę Północną. Rząd tłumaczy, iż nie spodziewał się, że wystrzelony pocisk eksploduje zanim wejdzie w strefę, w której może zostać wykryty przez radary Japońskich Sił Samoobrony. Ta niespodziewana sytuacja doprowadziła do opóźnienia w podaniu wiadomości o wystrzeleniu.

Już o 7:40 z amerykańskiego satelity wczesnego ostrzegania (SEW) otrzymano informację o odpaleniu. Wystrzelony pocisk znalazł się na wysokości 100 km po około minucie, następnie zaczął gwałtownie opadać. Urzędnicy czekali jednak na wykrycie pocisku przez radary naziemnego systemu sił samoobrony i przez amerykańskie niszczyciele Aegis usytuowane na Morzach Japońskim i Wschodniochińskim. Informacja nie została jednak wysłana z żadnego ze źródeł – nie wzięto pod uwagę zaokrąglenia kuli ziemskiej, z powodu czego radary nie były w stanie analizować powierzchni wokół strefy wystrzelenia, znajdującej się poniżej linii horyzontu. Nie przewidziano, że koreańskie pociski spadną nim uzyskają wykrywalną wysokość. Na późniejszej konferencji prasowej Fujimura wyraził intencję zmiany procedur.[6]

Rząd dyskutuje jak zaostrzyć sankcje względem Korei Północnej po przeprowadzonej próbie rakietowej. Rozważane są sankcje ekonomiczne, jak np. obniżenie limitów przepływu środków pieniężnych do kraju. Do tej pory limity zostały obniżone już dwukrotnie i wynoszą tylko 10% w porównaniu do tych nałożonych przed sankcjami. Rząd japoński stopniowo zaostrza kary od 2006 roku kiedy to Korea Północna rozpoczęła próby rakietowe i testy atomowe. Do tej pory zastosowano ostre kary, takie jak zakaz handlu z krajem i zakaz wpływania koreańskich statków do japońskich portów. [7]

Ishihara wystosował prośbę do Stanów Zjednoczonych o udostępnienie do użytku publicznego Wojskowej Bazy Powietrznej U.S.A. w Yokocie. Na spotkaniu z amerykańskimi przedstawicielami Ishihara wyjaśnił, że lotnisko Haneda nie jest w stanie sprostać zapotrzebowaniu na loty z i do Tokio, co może osłabić gospodarkę. W odpowiedzi Waszyngton przeanalizuje problem i postara się znaleźć rozwiązanie. Porozumienie o użytku cywilno-wojskowym bazy zostało podpisane już w 2006 roku.[8]

Lokalne rządy prefektur wokół elektrowni Oi znalazły się w centrum zainteresowania względem wznowienia pracy reaktorów elektrowni, ponieważ decyzja odnośnie ponownego rozruchu zależy również od ich woli. Nie wiadomo jednak głosy ilu prefektur powinny być brane pod uwagę. Gubernator prefektury Fukui (w której znajduje się elektrownia), Issei Nishikawa, oświadczył, że nie chce podjąć pochopnej decyzji względem wznowienia pracy reaktorów sterowanych przez KEPCO (Kansai Electronic Power Co.). Powiedział również, iż nie ma ustalonej daty co do tego, kiedy odpowie na żądanie z centralnego rządu dotyczące ponownego rozruchu.

Samorządy terytorialne pragną, by rząd uwzględnił również zdanie prefektur wokół Fukui, wśród których Osaka, Kyoto i Shiga są przeciwne wznowieniu. Rejony w promieniu 30 kilometrów od elektrowni  zobowiązane są powziąć wzmożone przygotowania do potencjalnego wypadku jądrowego. Burmistrz Osaki, Toru Hashimoto, domaga się by KEPCO podjęło decyzję w porozumieniu z prefekturami w promieniu 100 km od reaktorów.

Rząd nie uściślił na ile decyzja dotycząca uruchomienia reaktorów będzie zależna od opinii lokalnych władz. Na spotkaniu z Ministrem Gospodarki, Handlu i Przemysłu, Yukio Edano, Nishikawa oświadczył, iż decyzja ta powinna być podjęta przez prefekturę, w której znajdują się reaktory. Dodał również, że sam nie widzi przeszkód, by uruchomić reaktory. Nishikawa powiedział także, że rząd powinien przekonać zainteresowane regiony do zaaprobowania wznowienia działania reaktorów Oi. Edano oznajmił, że „szczerze odpowie” na opinie płynące z prefektur lokalnych. Nie uściślił jednak czy głosy regionów wokół będą miały taką samą wagę jak te z Fukui. [9]

Jednocześnie gubernatorzy prefektur Kyoto i Shiga wspólnie wystosowali do rządu propozycje polityki nuklearnej, w której wzywają między innymi do założenia niezależnej  (względem rządu i polityków) organizacji, która potwierdzi bezpieczeństwo wznowienia pracy reaktorów.  [10]

Z początkiem maja Partia Liberalno-Demokratyczna przedstawi parlamentowi projekt ustawy dotyczący podstawowego prawa pomocy socjalnej. Nowa ustawa ma przede wszystkim utrzymać obecny system emerytalny, pod warunkiem że wysokość podatku konsumpcyjnego wzrośnie do 10%, jak podaje PLD.

Przewidywana ustawa ma bazować na zasadzie „samopomocy i samozaufania” jako myśli przewodniej reformy systemu socjalnego i wywrzeć nacisk na rządzącej Demokratycznej Partii Japonii (DPJ), by wycofała politykę tworzącą system gwarantujący minimalne wynagrodzenie. System powinien być utrzymywany poprzez przydzielanie zasiłków względem możliwości finansowych beneficjenta. Obecny system, działający od 2009 roku, oferuje minimalne wynagrodzenie w wysokości 70 000 jenów dla beneficjenta powyżej 65 roku życia, nawet dla osób, które nie opłacały składek. Jeśli DPJ zgodzi się na zrewidowaną przez PLD ustawę, ta druga poprze rządowy wniosek o zwiększenie podatku VAT. [11]

PLD wraz z dwiema partiami opozycji złożyła wnioski o wotum nieufności wobec ministra MLITu (Ministry of Land, Infrastructure and Transport), Takeshi Maedy, i ministra Obrony, Naoki Tanaki. To pierwsze wnioski o wotum nieufności, jakie partie opozycji złożyły od czasów wniosków przeciwko ministrowi obrony, Yasuo Ichikawie, oraz ministrowi spraw konsumenckich, Kenji Yamaoce w grudniu 2011. Wnioski nie są prawomocne, ale PLD odrzuci obrady Parlamentu jeśli Noda nie usunie Maedy i Tanaki ze stanowisk.[12]

PLD, w połączeniu z dwiema innymi opozycyjnymi partiami, zaczęła bojkotować obrady Parlamentu. Partie planowały kontynuować takie działanie do momentu zwolnienia przez premiera ww. ministrów. Noda oświadczył jednak, że nie przewiduje takich działań. Odkąd założył swój rząd we wrześniu ubiegłego roku, zwolnił już 3 ministrów i nie planuje kolejnych zwolnień.[13]

Japonia zobowiązała się przekazać w przeciągu 3 lat 600 miliardów jenów na pomoc w rozwoju 5 regionom znajdującym się przy rzece Mekong. Jak powiedział premier Noda na konferencji prasowej, dobrobyt i stabilność Azji Wschodniej nie będą możliwe bez dobrobytu i stabilności w regionie Mekong. Noda spotkał się na rozmowach z przedstawicielami 5 regionów – Kambodży, Laosu, Myanmaru, Tailandii i Wietnamu.[14]

Ponadto na spotkaniu z prezydentem Myanmaru, Thein Seinem, Noda zapowiedział iż Japonia umorzy wynoszący około 300 miliardów jenów dług i wznowi zawieszoną pomoc, pod warunkiem, że proces demokratyzacji kraju będzie kontynuowany. [15]

Noda potwierdził , że japoński rząd nie podejmie ostatecznej decyzji w sprawie przystąpienia do TPP (Trans-Pacific Partnership) do czasu rozmowy z prezydentem Obamą, która planowana jest na 30 kwietnia. Premier wcześniej oświadczył, że DPJ nadal stara się dojść do porozumienia względem TPP; jego zdaniem przyłączenie jest niezwykle istotne.[16] W tym samym czasie na ulicach Tokio zebrały się setki farmerów będących przeciwnym dołączeniu do TPP, twierdzących, że stanowi ono zagrożenie wiejskiego stylu życia. [17]

Indie i Japonia przeprowadzą pierwsze rozmowy na temat gospodarki. Jest to krok mający na celu poprawę więzi handlowych pomiędzy dwoma największymi krajami demokratycznymi Azji. Spotkanie jest następstwem podpisania w zeszłym roku paktu o wolnym handlu. Rozmowy skoncentrują się na polepszeniu więzi handlowych i gospodarczych. [18]

Liczba bezdomnych spadła poniżej 10000. Jak podaje gazeta Yomiuri, po raz pierwszy odkąd prowadzone są statystyki (2003r.) liczba bezdomnych spadła. W stosunku do roku poprzedniego spadek ten wynosi 12% i jest rezultatem zastosowanej przez rząd polityki wspierającej centra pomocy i tymczasowe loka dla bezdomnych. [19]

Jak podał Motohisa Furukawa,  minister polityki krajowej, rząd wkrótce określi sake i shochu mianem „narodowych napojów alkoholowych”. Ma to pomóc ożywić lokalną gospodarkę i zwiększyć zapotrzebowanie na ryż, który jest stosowany do produkcji obu trunków. Furukawa jest przekonany, że wzmożona produkcja alkoholu może przekształcić się w eksport będący w stanie zdobyć zachodni rynek. Producenci sake i shochu to w większości małe i średnie przedsiębiorstwa same nie będące w stanie podołać temu zadaniu. Rząd planuje szereg działań mających wspomóc rozwój znaku towarowego i marki takich przedsiębiorstw. Ponadto pomoże w zbieraniu informacji dotyczących kampanii reklamowych za granicą.[20]

Liczba papierosów sprzedana w roku podatkowym  2011 spadła o 6% w porównaniu do roku poprzedniego. Po raz pierwszy odkąd prowadzone są statystyki (1990 r.) liczba spadła poniżej 200 miliardów. [21]

Ministerstwo zdrowia chce wprowadzić zakaz sprzedaży surowej wątroby wołowej by zapobiec wzrastającej liczbie zatruć pokarmowych. Wprowadzenie zmian i nałożenie kar na restauratorów planowane jest przed sezonem letnim tego roku. W chwili obecnej ministerstwo prosi restauratorów o dobrowolne wstrzymanie się od serwowania sashimi z wołowej wątroby. Działania te związane są z wzrastającą od zeszłego roku liczbą zatruć; zakaz może jednak negatywnie wpłynąć na hodowle bydła.[22]

 Autor: Magdalena MartelińskaUdostępnij:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Atom, rakiety KRLD, ustawa o pomocy socjalnej i wotum nieufności dla dwóch ministrów- przegląd prasy japońskiej 15-30.04.2012r. Reviewed by on 4 maja 2012 .

W drugiej połowie kwietnie prasa japońska skupiła uwagę na jednej z nieoczekiwanych wypowiedzi gubernatora Tokio; kontynuowana była także dyskusja dotycząca wznowienia pracy reaktorów elektrowni Oi i próby rakietowej Korei Północnej. Pisano też o projekcie ustawy pomocy socjalnej i wotum nieufności wobec dwóch ministrów rządzącej Demokratycznej Partii Japonii. Co po za tym? Zapraszam do lektury. Gubernator

Udostępnij:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Pozostaw odpowiedź