Wietnam news

Prezydent Wietnamu wzywa do zachowania jedności narodowej

flickr.com

flickr.com

Prezydent Truong Tan Sang wystosował  list otwarty z okazji 69 rocznicy rewolucji sierpniowej (19.08) i Narodowego Dnia Socjalistycznej Republiki Wietnamu (2.09). Zachęca w nim społeczeństwo do podtrzymania czujności, a także obrony wolności, niepodległości ojczyzny, integralności terytorialnej  oraz jedności narodowej.

– To nasz święty obowiązek wobec naszych przodków i starszego pokolenia. Jak nauczał Ho Chi Minh: „Królowie Hung założyli to państwo. Ty i ja oraz przyszłe pokolenia musimy je chronić”-  napisał w liście prezydent Sang, aby podkreślić znaczenie rocznic.

– Sześćdziesiąt dziewięć  lat temu, w 1945 roku, wojownicy pod flagą Komunistycznej Partii Wietnamu, przeprowadzili  rewolucję sierpniową, zrywając łańcuchy kolonializmu i feudalnego reżimu. Odzyskali tym samym narodową niezależność i utworzyli Demokratyczną Republikę Wietnamu – państwo ludu, dla ludu. Nasze społeczeństwo wyrastało z niewolnictwa tak, by każdy obywatel stał się panem swojego losu, oddziałując tym samym na kondycję kraju. 2 sierpnia 1945 roku prezydent Ho Chi Minh uroczyście ogłosił całemu światu narodziny niepodległego i wolnego Wietnamu, podkreślając jednocześnie, że naród jako całość jest zdecydowany bronić niepodległości i wolności, poświęcając życie poszczególnych Wietnamczyków oraz dobrobyt. W ciągu ostatnich 70 lat pokonywali  oni trudności i podejmowali niezliczone wyzwania, aby budować kraj oraz poprawiać warunki egzystencji dzięki zwierzchnictwu prezydenta. Ho Chi Minh mawiał: „Niepodległość nie będzie miała znaczenia, jeśli ludzie nie nauczą się korzystać z wolności i nie docenią własnego szczęścia” – oświadczył  Sang.

W dobie narastającego procesu globalizacji utkanego nićmi współpracy, zaciekłej rywalizacji i walki pomiędzy ustrojami politycznymi, gospodarkami oraz kulturami, dobrobyt i przetrwanie każdego z państw jest zależne od uwarunkowań na arenie międzynarodowej. Sytuacja ta stwarza szanse, wyzwania i zagrożenia dla wszystkich krajów, zwłaszcza tych niewielkich, które muszą dbać o swoje korzyści, niezależność, zachować suwerenność oraz niepodzielność terytorialną. Globalne i regionalne wydarzenia sprawiły, że Wietnam bardziej niż kiedykolwiek potrzebuje doskonalić własną operatywność.

Prezydent oznajmił, że zadaniem wszystkich Wietnamczyków bez względu na wykonywany zawód czy pozycję społeczną jest aktywna walka z biurokracją, korupcją, rozrzutnością i nieodpowiedzialnością.

– Nie możemy zaakceptować tych, którzy wychwalają patriotyzm, podczas gdy są uwikłani w korupcję oraz defraudację, działając na szkodę państwa  i osłabiając je. Ci ludzie są grabieżcami, to złośliwe nowotwory, które należy usunąć – ostrzegał polityk

Prezydent Sang powiedział, że pozytywne skutki zapoczątkowanych w 1986 roku reform ekonomicznych Doi Moi są dla Wietnamczyków powodem do dumy i wzbudzają podziw zagranicznych partnerów. Jednak wielu mieszkańców tego państwa traci zaufanie do Partii i struktur państwowych z powodu negatywnych zjawisk gospodarczo-społecznych takich jak nadużycie władzy oraz nieumiejętność dysponowania pieniędzmi podatników.

– Obrona wartości narodowych jest obowiązkiem całego narodu, lecz głowa państwa odgrywa w społeczeństwie ogromną rolę i również ponosi odpowiedzialność. Należy potępiać degradację politycznej ideologii, moralności oraz niewłaściwe postępowanie urzędników, pracowników sektora państwowego i członków partii. Partyjne organizacje i komitety są zobowiązane do zrealizowania uchwały Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Wietnamu, która ma na celu poprawę obecnej sytuacji – zapowiada Sang.

– Podtrzymując chwalebna tradycję  wielkiej rewolucji sierpniowej nasza partia, naród i siły zbrojne pragną wspólnie przezwyciężać wszystkie trudności, tworząc silne, dobrze prosperujące państwo – zasygnalizował prezydent .

Na podstawie:  vietnamnet.vn
Opracowanie:  Katarzyna Kuśmierska

Udostępnij:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Prezydent Wietnamu wzywa do zachowania jedności narodowej Reviewed by on 24 sierpnia 2014 .

Prezydent Truong Tan Sang wystosował  list otwarty z okazji 69 rocznicy rewolucji sierpniowej (19.08) i Narodowego Dnia Socjalistycznej Republiki Wietnamu (2.09). Zachęca w nim społeczeństwo do podtrzymania czujności, a także obrony wolności, niepodległości ojczyzny, integralności terytorialnej  oraz jedności narodowej. – To nasz święty obowiązek wobec naszych przodków i starszego pokolenia. Jak nauczał Ho Chi Minh:

Udostępnij:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

O AUTORZE /

Avatar

Pozostaw odpowiedź