Inne-news,Wydarzenia i zapowiedzi

Polska polityka zagraniczna wobec zmieniającego się świata – sprawozdanie z konferencji

W dniach 24-25 marca 2012 r. w murach Uniwersytetu Warszawskiego odbyła się konferencja naukowa „Polska polityka zagraniczna wobec zmieniającego się świata”. Organizowane przez Koło Naukowe Notabene wydarzenie przyciągnęło wielu studentów i doktorantów, którzy w ciągu dwóch dni obrad wcielili się w role „projektantów” polskiej polityki zagranicznej.

Celem konferencji było wskazanie szans, które Polska powinna wykorzystywać w procesie kształtowania polityki zagranicznej. Pierwszego dnia uczestnicy zebrali się w ośmiu zespołach, których zadaniem było opracowanie rekomendacji dla polskiej dyplomacji w poszczególnych jej obszarach. Rozmawiali m.in. o środowisku bezpieczeństwa Polski, działaniach, które powinna podejmować w organizacjach międzynarodowych oraz o szansach i zagrożeniach, które wynikają z przeobrażeń mających miejsce w świecie. Prezentacja wyników prac grup odbyła się drugiego dnia. Wtedy też uczestnicy wydarzenia mieli okazję wysłuchać referatów, które zakwalifikowały się do wygłoszenia na konferencji. Wydaje się, że nasz cel został osiągnięty. Uczestnicy wskazali wiele działań, które ich zdaniem zmieniłyby polską politykę zagraniczną na lepsze. Często zwracali uwagę na bardzo istotne kwestie, które nie są poruszane w szerszym dyskursie. Rezultaty konferencji zostaną przedstawione w publikacji pokonferencyjnej, która planowo ma ukazać się na przełomie października i listopada 2012 r.

Pragniemy podziękować licznym instytucjom, które zdecydowały się objąć konferencję patronatem i tym samym pomogły w odpowiednim jej nagłośnieniu. Wśród naszych patronów znalazły się instytucje takie jak: Instytut Stosunków Międzynarodowych UW, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, Polska Fundacja Imienia Roberta Schumana, Portal Spraw Zagranicznych, Centrum Studiów Polska-Azja, Forum Młodych Dyplomatów, portal Nowa Politologia, portal dlaStudenta.pl, portal cng.auto.pl, portal Geopolityka.net, Sedno – Gazeta Studencka oraz współorganizatorzy konferencji –  Interdyscyplinarne Koło Naukowe Dyplomacji i Prawa oraz Koło Studiów Strategicznych i Bezpieczeństwa.

Wyrazy wdzięczności pragniemy złożyć również dziekanowi Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych prof. dr. hab. Januszowi Adamowskiemu, dyrektorowi Instytutu Stosunków Międzynarodowych UW prof. dr. hab. Marianowi Haliżakowi oraz dziekanowi Wydziału Prawa i Administracji prof. dr. hab. Krzysztofowi Rączce, bez których pomocy i wsparcia organizowana przez nas konferencja nie miałaby szans się odbyć. Serdecznie dziękujemy!

Redakcja Przeglądu Spraw Międzynarodowych Notabene

Udostępnij:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Polska polityka zagraniczna wobec zmieniającego się świata – sprawozdanie z konferencji Reviewed by on 31 maja 2012 .

W dniach 24-25 marca 2012 r. w murach Uniwersytetu Warszawskiego odbyła się konferencja naukowa „Polska polityka zagraniczna wobec zmieniającego się świata”. Organizowane przez Koło Naukowe Notabene wydarzenie przyciągnęło wielu studentów i doktorantów, którzy w ciągu dwóch dni obrad wcielili się w role „projektantów” polskiej polityki zagranicznej. Celem konferencji było wskazanie szans, które Polska powinna wykorzystywać

Udostępnij:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

O AUTORZE /

Avatar

Pozostaw odpowiedź