Chiny,Polecane

Otwarcie połączenia lotniczego Warszawa- Pekin, chińska klasa średnia i Wang Lequan w Polsce. Przegląd prasy chińskiej 22.05- 05.06.2012

 1. Polityka i gospodarka

:: W 2030 80-85% Chińczyków przedstawicielami klasy średniej

26.05.2012 (Xinhua – Agencja Informacyjna Nowe Chiny) [1a]

Podczas odbywającej się w Pekinie konferencji „Trendy ogólnoświatowe 2030. Międzynarodowe forum naukowe” zorganizowanej przez Uniwersytet Stosunków Międzynarodowych w Pekinie i Instytut Unii Europejskiej Badań nad Bezpieczeństwem opublikowano raport „Globalne trendy rozwoju 2030 – obywatele we wzajemnie połączonym świecie wielocentrycznym”.[1b]

Tematem konferencji były kierunki w rozwoju na najbliższe 20 lat oraz ich odzwierciedlenie w relacjach UE-Chiny. W przedsięwzięciu wzięli udział: ambasadorowie krajów UE, Instytut UE Badań nad Bezpieczeństwem (EUISS), Chiński Instytut Współczesnych Stosunków Międzynarodowych (CICIR)[1c], Chińska Akademia Nauk Społecznych (CASS)[1d] Uniwersytet Pekiński, Uniwersytet Ludowy w Pekinie, Uniwersytet Stosunków Międzynarodowych oraz przedstawiciele wielu organów władzy i kręgów nauki. Konferencji przewodniczyli wspólnie wiceprzewodniczący grupy dyplomatów reprezentujących Unię Europejską oraz wicerektor Uniwersytetu Stosunków Międzynarodowych Zhu Liqun.

Dyrektor EUISS Alvaro de Vasconcelos mówił, że celem raportu „Globalne trendy rozwoju 2030” nie jest przedstawienie jasno nakreślonego obrazu zmian, lecz przedstawienie trzech wielkich tendencji kreujących nowy obraz świata. Te prognozy mogą posłużyć za wskazówki kształtowania polityki i dopiero po jej wprowadzeniu będzie można w roku 2030 mówić o tym czy miały wpływ na zmiany na świecie.

Jako pierwszy trend de Vascnoncelos wskazał spodziewany gwałtowny wzrost klasy średniej. Do 2030 80-85% Chińczyków dołączy do tej klasy. 50% ludności będzie regularnie korzystać z Internetu, wzrośnie też pozycja kobiet. Dojdzie do ujednolicenia systemów wartości, wzrośnie świadomość bycia częścią społeczności globalnej. W tym samym czasie będą wzrastać oczekiwania obywateli klasy średniej i żaden rząd nie znajdzie sposobu aby te wymagania zaspokoić, co będzie prowadziło do konfliktów. Poza tym obywatele rozwiniętych krajów Europy i Ameryki będą zaniepokojeni widząc szybki wzrost zamożności obywateli krajów BRIC. Może to prowadzić do wzmocnienia nacjonalizmu i populizmu.

Drugim wielkim trendem jest niedostatek surowców, utrwalenie ubóstwa, i problemy ochrony środowiska stawiające coraz większe wyzwania doktrynie zrównoważonego rozwoju. W ciągu ostatnich 20 lat 5 czynników kształtowało międzynarodową sytuację ekonomiczną:

– wzrost gospodarek krajów rozwijających się i przesunięcie ekonomicznego środka ciężkości w stronę Azji Wsch. i Ameryki Płd.;

– problem starzejących się społeczeństw Europy i Azji Wsch. oraz wzrost liczby ludności w Afryce i Azji Płd-Wsch.;

– rozwój rolnictwa oraz wzrost znaczenia sektora usług

– rozwój handlu

– zwrot w stronę „zielonej” gospodarki

Trzeci trend to rozproszenie potencjałów w nowym świecie – nie ma już jednego dominującego kraju. USA, UE, Chiny, Indie, Brazylia, mają duże znaczenie, jednak nie jest to znaczenie wagi zasadniczej. Kraje średniej wielkości, organizmy ponadpaństwowe i miasta spełniają dużą rolę i stawiają nowe wyzwania dla porządku globalnego. Każdy rząd powinien kształtować swoją politykę w odniesieniu do tych tendencji.

Przedstawiciel grupy ambasadorów UE konstatował: „Rozwój relacji i współpracy Chiny-Europa już teraz charakteryzuje się wzajemnym zrozumieniem. Nadal jednak należy dążyć do likwidowania wzajemnych różnic i pogłębiania zrozumienia. Raport analizuje globalne trendy rozwojowe oraz ich wpływ na relacje Chiny-Europa. Z tego powodu tego typu raporty i analizy są bardzo ważne.” Przewodniczący wyraził też nadzieję, że relacje Chiny-Europa w przyszłości będą miały duży wpływ na rozwój sytuacji na świecie.

Wicerektor Uniwersytetu Stosunków Międzynarodowych Zhu Liqun, podsumował: „Raport będzie miał znaczący wpływ na rozwój wzajemnych relacji. Chiny i Europa są dwoma najważniejszymi potęgami na świecie. Sposób w jaki będą konfrontowane nowe zmiany, kształtowana polityka rządów, i pogłębiana współpraca będzie miał wpływ na sytuację na arenie międzynarodowej.”

Instytut Unii Europejskiej Badań nad Bezpieczeństwem jest dla Rady Europy ważnym think-tankiem zajmującym się doradztwem w sprawach stosunków międzynarodowych. Analizy Instytutu dotyczące strategii bezpieczeństwa cieszą się stosunkowo wysokim uznaniem w Europie i na świecie.

:: Wiceprzewodniczący Wang Lequan wizytował Polskę (wideo)

29.05.2012 (Xinhua – Agencja Informacyjna Nowe Chiny) [2]

Wang Lequan, wiceprzewodniczący Centralnej Komisji ds. Polityczno-Prawnych KPCh i Centralnego Komitetu ds. Legislacji odbył w dniu 28.05 wizytę Polsce. W trakcie wizyty spotkał się z Marszałkiem Sejmu, wiceprzewodniczącą PO Ewą Kopacz oraz wicepremierem i przewodniczącym PSL Waldemarem Pawlakiem.

Wiceprzewodniczący Wang Lequan przypomniał o trwających już od 62 lat stosunkach między dwoma krajami i zapewnił o nieustającym rozwoju dobrych relacji. Podkreślił wagę jaką dla umocnienia związków między krajami miało ustanowienie strategicznego partnerstwa oraz wizyta premiera Chin Wen Jiabao w Polsce.

„Komunistyczna Partia Chin chce rozwijać przyjazne relacje ze wszystkimi partiami zasiadającymi w polskim parlamencie.” – mówił.

Ewa Kopacz oraz Waldemar Pawlak podsumowywali sukcesy jakie w ostatnich latach odniesione zostały na polu wymiany handlowej między krajami, podkreślali uznanie dla sukcesu, jaki udało się Chinom odnieść na arenie międzynarodowej i wyrazili nadzieję dalszego umacniania wzajemnych relacji.

wideo: http://news.xinhuanet.com/video/2012-05/29/c_123207890.htm (6:56-8:30)[2]

:: Otwarcie połączenia lotniczego Warszawa-Pekin

30.05.2012 (Xinmin Wang – za: Jinghua Shibao – Beijing Times) [3]

W dniu 30.05 uruchomione zostało połączenie na linii Warszawa-Pekin. Pierwszy lot wystartował z lotniska im. Chopina w Warszawie o 16:10 i po 9h lotu, o godz. 6:35 wylądował na Stołecznym Międzynarodowym Porcie Lotniczym w Pekinie. Na pokładzie znajdowali się Premier Polski Waldemar Pawlak oraz Pierwsza Dama Anna Komorowska.

W ramach tego połączenia samoloty będą kursować 3 razy tygodniowo. W poniedziałki, środy i piątki samoloty będą opuszczać Pekin o 8:45 i o 12:40 lądować w Warszawie. We wtorki, czwartki i niedziele o 16:10 będą startować z Warszawy i o 6:35 lądować w Pekinie.

Prezes zarządu PLL Lot Michał Piróg przypomniał o współpracy PLL Lot z Air China. Dzięki niej pasażerowie korzystający z nowego połączenia będą mogli wygodnie przesiadać się na loty wewnętrzne do miast takich jak Szanghaj, Guangzhou, Shenzhen, Hongkong etc. Ponadto przewoźnik w najbliższym czasie planuje obsługiwać trasę samolotami Boeing 787 „Dreamliner”, zastępując będące obecnie w użyciu Boeing 767.

:: Najpoważniejsze problemy gospodarki Indii

01.06.2012 (Xinhua za: Huanqiu Shibao – Global Times) [4]

Z danych makroekonomicznych opublikowanych przez indyjski rząd wynika, że gospodarka kraju boryka się z największymi w ciągu ostatnich lat „problemami wzrostowymi”. W I. kwartale 2012 tempo wzrostu spadło poniżej 6%, co stanowi wartość najniższą od 9 lat. Z wielu analiz wynika, że wzrost gospodarczy w Indiach niewystarczająco przekłada się na stan posiadania społeczeństwa; a ponadto obecna sytuacja nie tylko prowadzi do dewaluacji rupii, ale także rzutuje negatywnie na gospodarkę światową i azjatyckie rynki inwestycyjne.

Indyjskie Ministerstwo Statystyk poinformowało, że w pierwszym kwartale br. wzrost PKB kraju wyniósł 5,3%. To najniższa wartość od marca 2003. Jest to także pierwszy od 3 lat spadek poniżej 6%. Osłabienie gospodarki prowadzi do osłabienia rupii na rynkach walutowych. Zgodnie z raportem agencji Bloomberg z 31.05 kurs rupii względem dolara wynosi obecnie 56,515, co w porównaniu z początkiem marca br. stanowi spadek o ponad 10%.

Gospodarka Indii wykazuje osłabienie, co wywiera silny wpływ na kondycję przedsiębiorstw oraz społeczeństwa. Analityk z New Delhi udzielił dziennikarzowi Global Times następującej wypowiedzi: „Wzrost gospodarczy w pierwszym kwartale był znacznie niższy od oczekiwanego przez rynek i znalazł odzwierciedlenie w stopie inflacji. W kwietniu indeks cen hurtowych wzrósł o 7,23%, zaś żywności o 10,49% w stosunku do tego samego miesiąca roku ubiegłego.” Brytyjski magazyn Financial Times natomiast pisze: „Wzrost inflacji i stopy bezrobocia już teraz wywołuje pogłębienie dystansu między biednymi a bogatymi. Biedniejsi przechodzą obecnie trudne chwile”.

Co więcej, analiza Bloomberga informuje, że w 2011 roku deficyt handlowy trzeciej największej gospodarki w Azji wyniósł 184,9mld USD. Wiele analiz podkreśla, że trwające osłabienie waluty świadczy o tym, że „indyjski cud” zawiódł nadzieje międzynarodowych inwestorów. Wzrost kosztów obsługi długu publicznego, oraz groźba obniżenia ratingu będą stanowiły dla Indyjskiego Banku Centralnego coraz większy problem.

Jako najważniejszy powód trudności z jakimi boryka się gospodarka kraju przedstawiciel JP Morgan Chase wskazuje spadek zaufania wśród inwestorów zagranicznych. Amerykański Wall Street Journal zwraca uwagę na niejasno umotywowaną politykę rządu utrudniającą inwestowanie. Tylko w roku rozliczeniowym 2010-11 Bank Indii manipulował stopami procentowymi aż 13 razy. Ponadto wskazuje się na to, że wzrost gospodarczy kraju jest uzależniony od czynników zewnętrznych, co oznacza że w najbliższym czasie Indie muszą zdać się na „wolę nieba”.

Analitycy cytowani przez Global Times zwracają uwagę na to, że obecnie rząd w New Delhi znajduje się pod wielką presją. Jest ona spowodowana, po pierwsze, spadkiem atrakcyjności dla zagranicznych inwestorów, trwającym spowolnieniem, i odpływem kapitału spekulacyjnego (hot money) przyspieszającym osłabienie rupii. Po drugie, rządzącym brakuje odpowiednich mechanizmów kontroli i dźwigni finansowych. W warunkach już obecnie wysokiego zadłużenia wewnętrznego, wielkie grupy finansowe nadal nakłaniają rząd do obniżania stóp procentowych, w wyniku czego próby podnoszenia ich w celu regulacji gospodarki napotykają na dodatkowe trudności.

Zastępca sekretarza indyjskiego Ministra Finansów Thomas Mathew cytowany przez Wall Street Journal mówi, że aby przyciągnąć inwestorów planowane jest umożliwienie indywidualnym inwestorom zakupu obligacji skarbowych i funduszy powierniczych na kwotę do 1mld USD. Ekspert Standard Chartered Bank odpowiada, że tego typu krótkoterminowe posunięcia mogą wywołać jedynie psychologiczną reakcję, zaś inwestorzy widzący opieszałość rządu Indii we wprowadzaniu reform już stracili cierpliwość.

Analitycy uważają, że obecnie w Indie uderzyły zawirowania wywołane przez europejski kryzys zadłużenia. Pozostałe kraje grupy BRIC próbują temu zjawisku aktywnie przeciwdziałać. Agencja Reuters przytacza informację o planowanym przez Brazylijski Bank Centralny pobudzeniu gospodarki poprzez obniżenie stóp procentowych do najniższego w historii poziomu 8,5%.

Pod wpływem wszelkiego rodzaju doniesień 31.05 giełdy w Azji zaliczyły spadki. Indeksy w Japonii i Australii spadły do wartości najniższych w ciągu ostatnich 2 lat. Chiński Shanghai Composite Index odnotował spadek o 0.52% do poziomu 2372.23 pkt.

:: W maju wskaźnik PMI dla chińskiego sektora produkcyjnego spadł do 50.4%

01.06.2012 (Xinhua – Agencja Informacyjna Nowe Chiny) [5]

Centrum Monitorowania Sektora Wytwórczego Chińskiego Narodowego Biura Statystycznego i Chińska Federacja Dystrybucji i Sprzedaży, opublikowały raport, zgodnie z którym w maju wskaźnik PMI (wskaźnik moralności płatniczej) dla sektora produkcyjnego wyniósł 50.4%. Oznacza to redukcję o 2.9% w stosunku do kwietnia.

W maju wszystkie 5 współczynników wchodzących w skład PMI zaliczyło spadek. Wskaźnik produkcji przemysłowej wyniósł 52.9% i znajduje się ponad punktem krytycznym, jednak w porównaniu z kwietniem spadł o 4.3%, co stanowi wartość najniższą od grudnia 2011. Wiąże się to ze spowolnieniem wzrostu produkcji przemysłowej. Wskaźnik zamówień spadł o 4.7% i wyniósł 49.8% lądując tym samym poniżej punktu krytycznego (50%). Tym samym zapotrzebowanie rynku wykazuje tendencję zniżkową.

Indeks cen głównych surowców notuje znaczącą 10% redukcję i utrzymuje obecnie wartość 44.8%. Wiąże się to ze spadkiem cen surowców wynikającym z osłabienia presji inflacyjnej.

Analitycy Wydziału Nauki, Techniki i Technologii Informacyjnej Chińskiej Federacji Dystrybucji i Sprzedaży twierdzą, że spadek wskaźnika PMI świadczy o pewnym spowolnieniu w chińskiej gospodarce i malejącej zyskowności firm. Niemniej PMI utrzymujący się przez poprzednie 6 miesięcy powyżej wartości 50% świadczy o tym, że zasadnicze tempo rozwoju gospodarczego nie zmieniło się. Polityka makroekonomiczna powinna zatem utrzymać bieżący kurs „stabilnego wzrostu i gwarantowania efektywności”.

PMI dla sektora wytwórczego uznawany jest na całym świecie za jeden z kluczowych wskaźników makroekonomicznych. Poziom indeksu powyżej 50% świadczy o wzroście produkcji przemysłowej, podczas gdy wartość poniżej tego punktu oznacza spowolnienie.

:: Chiny znalazły własną drogę zrównoważonego rozwoju

01.06.2012 (Xinhua – Agencja Informacyjna Nowe Chiny) [6a]

Przewodniczący Narodowej Komisji Rozwoju i Reform Du Ying mówił o znaczących postępach jakie Chiny poczyniły zgodnie z Narodową Strategią Zrównoważonego Rozwoju w sferach takich jak rozwój gospodarczy i społeczny, oraz ochrona środowiska i zasobów naturalnych.

Podczas konferencji prasowej z udziałem przedstawicieli Rady Państwa powiedział, że w ciągu 20 lat od odbytego w 1992 Szczytu Ziemi (Konferencja Narodów Zjednoczonych nt. Środowiska i Rozwoju [6b]) do najważniejszych sukcesów Chin należą: wprowadzenie systemu ochrony gruntów ornych i źródeł wody, pierwsza na taką skalę rozbudowa infrastruktury ochrony środowiska, oraz poprawa jakości życia ludności.

Podczas gdy Chiny zamieszkuje 1/5 ludności świata powierzchnia gruntów uprawnych w w tym kraju stanowi mniej niż 10% średniej światowej, zaś zużycie wody na mieszkańca odpowiednio 28%. W ciągu ostatnich 10 lat liczba ludności żyjącej poniżej granicy ubóstwa spadła z 94,22mln do 26,88mln, tym samym poziom ubóstwa spadł z 10,2% do 2,8%. Oznacza to, że Chiny są krajem, który jako pierwszy zrealizował jeden z Milenijnych Celów Rozwoju ONZ zakładający zmniejszenie o połowę liczby cierpiących z powodu ubóstwa.

Wprowadzono ochronę lasów naturalnych, a ponadto przeprowadzono programy zalesiania, w wyniku czego w ciągu ostatnich 20 lat zalesiono łącznie ponad 61mln ha gruntów ornych i pastwisk.

„Chiny zwiększają możliwości nadzoru i nieprzerwanie implementują programy redukcji emisji i oszczędzania energii. Od 2005 wskaźnik zapotrzebowania na surowce i energię w gospodarce spadł o 21%, natomiast emisja dwutlenku siarki i wskaźnik chemicznego zapotrzebowania tlenu spadły o odpowiednio 6 i 14%.” – mówił Du Ying.

„Dotrzymujemy zobowiązań zarówno wobec naszych obywateli jak i społeczności międzynarodowej. Nie tylko wypełniamy plany wewnętrzne, ale także aktywnie przyczyniamy się do realizacji globalnych celów polityki zrównoważonego rozwoju” – podkreślał przewodniczący Komisji Rozwoju i Reform.

W dniach 20-22 czerwca 2012 odbędzie się kolejna konferencja ONZ ds. zrównoważonego rozwoju. To, kolejne po odbytych w 1992 i 2002 międzynarodowych spotkaniach, wydarzenie o istotnym znaczeniu dla kształtowania światowej polityki zrównoważonego rozwoju.

 1. Społeczeństwo

:: Czy w Chinach osoby zarabiające 7500RMB miesięcznie można zaliczyć do „klasy średniej”? (ankieta)

23.05.2012 (Xinjingbao – Beijing News) [7]

Pytanie: Czy osoby zarabiające miesięcznie 7,500RMB (ok 3300zł) można zaliczyć do klasy średniej?

 1. Tak – 110 głosów –20%
 2. Nie – 66 głosów – 12%
 3. Taka kwota może pokryć tylko podstawowe wydatki. Jest zbyt niska na zaspokojenie potrzeb takich jak opieka zdrowotna, edukacja, mieszkanie, wakacje etc. – 356 głosów – 66%

:: W 2013 tracą ważność dowody osobiste 1. generacji; od stycznia początek rejestracji odcisków palców

31.05.2012 (Xinhua za: Zhongguo Jiangsu Wang) [8]

Od stycznia 2013 Ministerstwo Bezpieczeństwa zapowiedziało rozpoczęcie ogólnokrajowej akcji rejestrowania odcisków palców oraz początek wycofywania obecnie obowiązujących dowodów osobistych pierwszej generacji.

Akcja wiąże się z wprowadzeniem w życie propozycji poprawki do ustawy dot. kart identyfikacji mieszkańców przyjętej w 10.29.2011 na obradach Stałego Komitetu Ogólnochińskiego Zgromadzenia Przedstawicieli Ludowych 11. kadencji.

„Informacje zawarte na będących obecnie w użyciu dowodach są niepełne, w wyniku czego są one często wykorzystywane w sposób nielegalny, fałszowane, a ponadto umożliwiają wykorzystywanie ich wbrew pełnoprawnym interesom osób trzecich. Dodanie do znajdującego się na karcie chipu informacji o odcisku palca przyczyni się do wzrostu bezpieczeństwa ludzi i poprawi funkcjonalność dokumentu.” – tłumaczył Chen Xianyan, autor poprawki do ustawy.

Odcisk palca będzie pobierany podczas procedury składania wniosku o wydanie nowego dowodu. Obywatelom, którzy już są w posiadaniu karty II. generacji, która nie zawiera nowych danych pozostawia się dowolność w kwestii ich uzupełnienia przed terminem utraty jej ważności. Wszystkim, którzy chcieliby dokonać uzupełnienia danych przed terminem wygaśnięcia karty Biuro Bezpieczeństwa Publicznego uprzejmie udzieli pomocy.

:: Polskie „Ptasie Gniazdo” czeka na rozgrywki (zdjęcia)

31.05.2012 (Xinjingbao – Beijing News) [8]

Zdjęcia aren przygotowanych na Mistrzostwa Europy w piłce nożnej 2012.

(…)

Warszawski Stadion Narodowy – znajduje się nad brzegiem rzeki Wisły biegnącej przez stolicę Polski – Warszawę. Charakterystyczną cechą stadionu jest przeplatający się motyw polskich barw narodowych. Status areny jest porównywalny z Ptasim Gniazdem w Pekinie. Pojemność nowego stadionu drużyny narodowej powstałego na miejscu dawnego Stadionu Dziesięciolecia wynosi 53224 miejsca. Odbędzie się tutaj ceremonia otwarcia oraz pierwszy z serii meczy – Polska-Grecja. Później odbędą się tutaj także mecze Polska-Rosja, Grecja-Rosja, mecz ćwierćfinałowy, oraz półfinałowy.

(…)

Stadion Olimpijski w Kijowie – największa z aren Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej 2012. Znajdujący się w stolicy Ukrainy Kijowie stadion może pomieścić 63195 osób. Jego cechą charakterystyczną jest częściowo przezroczysta konstrukcja dachu. W fazie grupowej na stadionie wystąpią drużyny Szwecji, Ukrainy, Anglii i Francji. Najważniejsze, że tutaj odbędzie się mecz finałowy mistrzostw. Tutaj narodzi się nowy Mistrz Europy.

zdjęcia: http://www.bjnews.com.cn/feature/2012/05/31/202107.html

:: Oświadczyny na kampusie uniwersyteckim w Hunanie z udziałem 11 samochodów marki BMW (zdjęcia) [9]

01.06.2012 (Xinhua za: Guangmming Wang)

31.05, godzina 20, na kampusie Hunan Normal University odbywa się romantyczna scena. Gao Fushuai, jeden ze studentów w obstawie 11 samochodów marki BMW podjeżdża pod Wydział Muzyki po to, aby oświadczyć się ukochanej. Oświadczyny przyjęte.

Znajdujący się w pobliżu koledzy i koleżanki wyrażali różne opinie na temat widowiska: „To godne pozazdroszczenia. Jednak mamy nadzieję, że ich miłość przetrwa próbę.”

zdjęcia: http://news.xinhuanet.com/auto/2012-06/01/c_123224929.htm

Udostępnij:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Otwarcie połączenia lotniczego Warszawa- Pekin, chińska klasa średnia i Wang Lequan w Polsce. Przegląd prasy chińskiej 22.05- 05.06.2012 Reviewed by on 12 czerwca 2012 .

Polityka i gospodarka :: W 2030 80-85% Chińczyków przedstawicielami klasy średniej 26.05.2012 (Xinhua – Agencja Informacyjna Nowe Chiny) [1a] Podczas odbywającej się w Pekinie konferencji „Trendy ogólnoświatowe 2030. Międzynarodowe forum naukowe” zorganizowanej przez Uniwersytet Stosunków Międzynarodowych w Pekinie i Instytut Unii Europejskiej Badań nad Bezpieczeństwem opublikowano raport „Globalne trendy rozwoju 2030 – obywatele we wzajemnie

Udostępnij:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

O AUTORZE /

Avatar

Pozostaw odpowiedź