Artykuły,Publicystyka

A. Dąbkowski: Najważniejsze informacje gospodarcze – Malezja, Filipiny, Brunei Darussalam (sierpień 2014 r.)

Poniżej przedstawiamy opracowanie najważniejszych informacji gospodarczych z Brunei, Filipin i Malezji w ostatnim miesiącu. Autorem opracowania jest Artur Dąbkowski, Radca, Kierownik Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Kuala Lumpur.

źródło: seldongill.files.wordpress.com

źródło: seldongill.files.wordpress.com

1. Brunei: inwestycje w innowacje w Brunei

Brunei Darussalam już drugi rok z rzędu straciło pozycję w badaniu porównawczym krajów w zakresie praktyk innowacyjnych. Według najnowszego Global Innovation Index (GII) w 2014 r. Brunei uplasowało się na 88 pozycji spośród 143 krajów, co oznacza spadek o 14 miejsc w stosunku do 2013 roku oraz o 35 w stosunku do 2012 r.

Zgodnie z raportem w porównaniu do poziomu PKB oraz wizerunku kraju o wysokich dochodach Brunei nie realizuje swojego potencjału w zakresie innowacji.

2. Filipiny: MFW wzywa do tworzenia więcej miejsc pracy

Międzynarodowy Fundusz Walutowy wskazał, że rząd Filipin powinien działać na rzecz zwiększenia możliwości pracy w kraju. Wówczas gospodarka skorzystałaby z jednej strony z rosnącej podaży siły roboczej, z drugiej zaś wpłynęłoby to na zmniejszenie poziomu ubóstwa. Zgodnie z najnowszymi danymi stopa bezrobocia obniżyła się do 7% w kwietniu br. (wobec 7,6% rok wcześniej), co oznacza 1,7 mln osób więcej na rynku pracy. Poziom ubóstwa w pierwszej połowie 2013 r. zmniejszył się do 24,9% z 27,9% w analogicznym okresie 2012 r. Było to efektem utrzymującego się wzrostu gospodarczego kraju na poziomie średnio ok. 7% (7,2% w 2013 r. i 6,8% w 2012 r.). MFW podkreślił, że gospodarka Filipin pozostaje nadal w dobrej kondycji, przy czym sektor finansowy i zagraniczny stanowi silną osłonę przed ewentualnymi wstrząsami gospodarczymi na świecie.

W I kwartale 2014 r. PKB Filipin zwiększyło się o 5,7%, ale rząd utrzymał swoja prognozę na cały rok – wzrost PKB o 6,5-7,5%.

3. Filipiny: 217-230 mld PHP na rozwój infrastruktury transportowej w 2015 r.

Rząd Filipin w projekcie budżetu państwa na 2015 r., który wyniesie 2,61 bilionów PHP, przeznaczy 217-230 mld PHP na rozwój krajowej infrastruktury transportowej.

174,5 mld PHP zostanie przekazane do Departamentu Robót Publicznych i Autostrad oraz na realizację programu budowy mostów według nowych wymogów w zakresie ich projektowania (mocniejsze podstawy betonowe). Departament Transportu i Łączności otrzyma 7,02 mld PHP na realizację projektów infrastrukturalnych w zakresie zintegrowanych systemów transportowych na wybrzeżu, jak również poprawy infrastruktury IT w transporcie drogowym. Zgodnie z Departamentem Budżetu i Zarządzania wskaźnik w zakresie jakości dróg w World Economic Forum Global Competitiveness Index na lata 2013-2014 plasuje Filipiny na 87. pozycji (114. miejsce w okresie 2010-2011).

Na realizację projektów w sektorze lotnictwa w budżecie przeznaczono 13,3 mld PHP – wzrost o 45,8%. Projekty te obejmują inwestycje infrastrukturalne na lotniskach: Bicol International Airport (1,55 mld PHP), Puerto Princessa Airport (1,55 mld PHP), Clark Airport (1,2 mld PHP), Busuanga Airport (1,02 PHP), General Santos Airport (959 mln PHP), Kalibo Airport (950 mln PHP), Iloilo Airport (791 mln PHP), Ozamis Airport (695 mln PHP), Calbayog Airport (678 mln PHP), Camarines Sur Airport (670 mln PHP) oraz Ninoy Aquino International Airport (592 mln PHP).

Jeśli chodzi zaś o transport kolejowy, to w projekcie budżetu przewidziano środki w wysokości 16,85 mld PHP na przedłużenie linii LRT 1 South Cavite, odnowę linii LRT 1 i 2, przedłużenie linii LRT 2 na wschód do Masinag oraz w kierunku zachodnim, a także subsydia i rozbudowę infrastruktury linii MRT 3. Przewiduje się, że inwestycje w infrastrukturę kolejową skrócą czas transferu o około 50%, obniżą koszty transportu o ok. 8,5%, zmniejszą koszty logistyki towarów i usług z 23 do 15%, przyczynia się do zmniejszenia o 2% wypadków transportowych, a także do powstania oszczędności w czasie (ekwiwalent 54 mld PHP).

Budżet na rozwój portów (budowę, naprawy, odnowienie 40 portów morskich) został zwiększony do 1,5 mld PHP, zaś na wzmocnienie filipińskiej straży przybrzeżnej – 3,5 mld PHP (zakup łodzi patrolowych).

4. Malezja: wysokie inwestycje w sektorze przetwórstwa

W okresie pierwszych 5 miesięcy 2014 r. malezyjski sektor przemysłu przetwórczego przyciągnął inwestycje o wartości 41,7 mld MYR (wzrost o 100%), przy czym 60% z nich stanowiły bezpośrednie inwestycje zagraniczne (25,2 mld MYR). Minister Przemysłu i Handlu Zagranicznego Malezji Datuk Seri Mustafa Mohamed poinformował, że prognoza inwestycji w tym sektorze na 2014 r. wynosi 55 mld MYR (52,1 mld MYR osiągnięto w 2013 r.). Głównymi inwestorami zagranicznymi w badanym okresie były: Japonia, Chiny, Niemcy, Singapur oraz RPA (łącznie 85% bezpośrednich inwestycji zagranicznych). Jednocześnie inwestycje malezyjskie za granicą były głównie napędzane przez koncern naftowy Petroliam Nasional Bhd (Petronas) i były wyższe niże BIZ w Malezji.

5. Malezja: Malezja wśród krajów, które odnotowały wzrost w II kwartale br.

Zgodnie z najnowszą ankietą ekonomiczną przygotowana przez Asscociation of Chartered Certified Accountants (ACCA) i Institute of Management Accountants (IMA) Malezja jest jednym z niewielu krajów, w których zaobserwowano ożywienie gospodarcze w II kwartale br. Ponadto, badania nt. światowych warunków gospodarczych „Global Economic Conditions Survey) wskazuje się na to, że znacząco poprawiły się: dostęp do kapitału w tym okresie (najwyższy poziom w ciągu ostatnich 2,5 roku) oraz nastroje wśród przedsiębiorców (najwyższy poziom, dorównujący wynikom po wyborach w 2013 r.).

Sekretarz Generalny Ministerstwa Finansów Malezji Tan Sri Dr Mohd Irwan Sergan Abdullah potwierdza, że wyniki gospodarcze Malezji należą do jednych z najbardziej pozytywnych w regionie, a nawet wśród gospodarek krajów rozwiniętych (wzrost PKB o 6,2% w I kw. 2014 r.). Rząd przewiduje, że wyniki w II kwartale były na podobnym, a nawet wyższym poziomie. W tym kontekście wyrażana jest dezaprobata ze strony administracji w stosunku do Agencji Fitch Ratings, która w zeszłym miesiącu potwierdziła ocenę dla Malezji A- z negatywną prognozą (zastrzeżenia wobec długu publicznego oraz deficytu budżetowego).

W kontekście wyników gospodarczych należy przytoczyć prognozy UN Economic and Social Commission for Asia and the Pacific – UNESCAP, według których wzrost PKB Malezji w 2014 r. może ulec ograniczeniu o 0,7-0,9% w związku z tegoroczną nową polityką Stanów Zjednoczonych w zakresie nabywania zagranicznych papierów wartościowych.

6. Malezja: VOLVO Bus planuje wejście na rynek

Szwedzka fabryka Volvo Bus Corp prowadzi rozmowy z Syarikat Prasarana Negara Bhd (Prasarana) na temat wdrożenia idei autobusów o napędzie elektrycznym i kombinowanym w lokalnym transporcie publicznym w miastach Malezji. Koncept autobusów łączy w sobie cechy autobusu o napędzie hybrydowym i elektrycznym, co pozwala na obniżenie kosztów utrzymania i zmniejszenie zużycia paliwa. Przedstawiciele Volvo w wyniku spotkań mieli szanse na zapoznanie się z wytycznymi Prasarany w zakresie zamówień publicznych („przetarg otwarty dla wszystkich producentów autobusów”) i zaoferować odpowiednie rozwiązania, które mogą być zaadaptowane do potrzeb Prasarany.

7. Malezja: środki ostrożności w Malezji w związku z wirusem Ebola

Minister Zdrowia Datuk Seri Dr S Subramaniam poinformował, że w Malezji zostały podjęte środki ostrożności w związku z wybuchem zachorowań w Afryce Zachodniej spowodowanych wirusem Ebola. Szczególna uwaga i zwiększenie gotowości do podjęcia odpowiednich działań  zostały skierowane na tzw. punkty wejścia, w tym międzynarodowe lotnisko w Kuala Lumpur. Odpowiedzialne za właściwe postępowanie przed i w przypadku ewentualnego wystąpienia zachorowań jest Narodowe Centrum Przygotowania i Działań Kryzysowych (National Crisis Preparedness and Response Centre – CPRC).

8. Malezja: niski poziom rejestracji firm, jako płatników podatku od towarów i usług

Malezyjski Urząd Celny (Royal Malaysian Customs Department) podejmuje wysiłki w celu mobilizacji firm lokalnych do rejestracji jako płatnicy podatku od towarów i usług. Przewiduje on, że do końca września br. zostanie zarejestrowanych 123 tys. podmiotów gospodarczych, do końca zaś grudnia br., który został wyznaczony jako ostateczny termin – wszystkie pozostałe (łącznie ok. 156 tys. podmiotów). Przypomnienia o konieczności dokonania tej rejestracji zostały wysłane do 63 tys. firm, które aktualnie są płatnikami podatku od sprzedaży i usług. Jak dotychczas wnioski rejestracyjne złożyło ok. 9 tys. podmiotów.

9. Malezja: Malezyjski Exabytes oczekuje wzrostu wpływów z zagranicy o 20%

Malezyjski lider wśród dostawców usług web hostingowych – Exabytes Network Sdn Bhd, przewiduje, że ostatnie przejęcie singapurskiego Usonyx Pte Ltd. (100% udziałów) pozwoli na wzrost jego dochodów z zagranicy o 20% rocznie. W roku finansowym, który skończył się w dniu 31.03.2014 r., Exabytes osiągnął wpływy na poziomie 21 mln MYR (1 MYR = 0,9 PLN). Zgodnie z planami firma ta przewiduje wzrost dochodów o 50% do końca roku finansowego 2015. Ponadto jest zainteresowana dalszym powiększaniem swojego udziału w rynku usług hostingowych i przygotowuje się do penetracji tego rynku w Indonezji w czwartym kwartale 2014 r.

Exabytes uruchomił ostatnio w Malezji pierwszą zintegrowaną platformą usług logistycznych – EasyParcel, która łączy tradycyjne usługi dostawcze (Poslaju, Skynet, Airpax, Nationwide, DHL) z mechanizmem e-handlu.

Usonyx został założony w 2006 r. w Singapurze i był w 100% zależny od japońskiej firmy Clara Online Inc. Zajmuje się dostarczaniem usług w zakresie hostingu serwerów dla małych i średnich podmiotów. Obsługuje 3 tys. klientów.

10. Malezja: nadal brak niskosiarkowego oleju napedowego w Malezji

W Malezji nadal nie jest dostępny olej napędowy o niskiej zawartości siarki, spełniający kryteria standardu Euro 5. Malezyjscy producenci rafinowanych produktów z ropy naftowej od lat opóźniają modernizacje rafinerii, która umożliwiłaby im produkcję ULSD, czyli oleju napędowego o super niskiej zawartości siarki (poniżej 10 ppm). Na rynku dostępny jest olej o standardzie zawartości siarki do 500 pp. Stwarza to istotne problemy nie tylko ekologiczne, ale i finansowe. W związku z zaostrzeniem przez Singapur wymogu w zakresie emisji dla samochodów napędzanych olejem napędowym (od 1 lipca br. spaliny mogą zawierać do 40 HSU – Hartrige Smoke Unit), malezyjskie samochody ciężarowe i autobusy maja ograniczony wstęp do Singapuru, gdyż nie przechodzą testu emisji. Grzywny za niespełnianie wymogu wynoszą za pierwszym razem – 150 S$, za drugim- 200S$, zaś kolejne – po 300S$.

Zgodnie z obietnicą Ministerstwa Przemysłu i Handlu Zagranicznego w celu rozwiązania powyższego problemu ograniczone ilości oleju napędowego (spełniającego wymogi niskiej zawartości siarki – ULSD) miały być sprowadzone do Malezji i dostępne na stacjach BHPetrol do końca czerwca.

11. Malezja: Malezja negatywnie oceniona w raporcie USA dot. handlu ludźmi

W tegorocznym raporcie USA dotyczącym handlu ludźmi (2014 Trafficking in Persons Report) Malezja została przesunięta z grupy 2 do grupy 3, czyli została zaliczona do krajów, których rządy nie spełniają minimum standardów w zakresie walki z handlem ludźmi i nie podejmują znaczących wysiłków w tym kierunku. Malezja została określona w raporcie jako kraj docelowy, źródło, a także kraj tranzytowy dla mężczyzn, kobiet i dzieci, którzy są zmuszani do przymusowej pracy lub świadczenia usług seksualnych. Prezydent Obama ma 90 dni (od czerwca br.) na  podjęcie decyzji o ewentualnym wyłączeniu Malezji spod restrykcji (tak jak uczynił to w 2009 r., kiedy kraj ten znalazł się na „czarnej liście”).

12. Filipiny: przewidywany wzrost gospodarczy w I półroczu 2014 r. o ok. 6%

Zgodnie z szacunkami First Metro Investment Corporation wzrost gospodarczy w II kwartale 2014 r. wyniósł trochę ponad 6%. Przy 5,7% wzroście w pierwszych trzech miesiącach roku daje to wzrost PKB na poziomie ok. 6%, a zatem nadal niższym niż utrzymywana przez rząd Filipin prognoza na 2014 r. – 6,5-7,5%.

Według FMIC ożywienie odnotowane w drugim kwartale może stanowić dobra podstawę do dalszego przyspieszenia w drugiej połowie roku do poziomu 7%. Inflacja w trzecim kwartale będzie prawdopodobnie na poziomie 4,8% (wzrost o 0,5 p.p. w porównaniu do I kwartału).

13. Filipiny: spadek importu w czerwcu br. o 3,6%

W czerwcu 2014 r. import towarów na Filipiny uległ zmniejszeniu drugi miesiąc z rzędu w związku z niższymi zakupami komponentów elektronicznych do filipińskiej produkcji eksportowej (import elektroniki zmniejszył się o 22%). Import ogółem wyniósł on 4,716 mld USD i był o 3,6% niższy niż rok wcześniej (w maju br. spadek ten wyniósł 4%). Głównymi krajami w imporcie były Chiny (udział 17,9%; wzrost o 17,9% do 809,64 mln USD w czerwcu br.), Korea Południowa (udział 9,8% o wartości 461,3 mln USD)  oraz Japonia (udział 9,6% o wartości 451,7 mln USD).

14. Malezja: MIDA przekonana o wzroście zainteresowania inwestorów przemysłem oleochemicznym

W okresie pierwszych 5 miesięcy 2014 r. inwestycje w sektorze oleochemikaliów wyniosły 13,8 mld MYR (zatwierdzonych zostało 8 projektów do realizacji). W 2013 r. zaakceptowano 4 projekty w tym sektorze na wartość 482 mln MYR i oferujących 283 nowe miejsca pracy. 69% z tych inwestycji to inwestycje krajowe, zaś pozostałe 31% – inwestycje zagraniczne.

Przewiduje się, że sektor tan jest coraz bardziej atrakcyjny i oceniany jako przyszłościowy przez inwestorów. Eksport oleochemikaliów wyniósł 11,45 mld MYR w 2013 r. (wzrost o 5,4% w porównaniu do poprzedniego roku). Główni odbiorcy to kraje europejskie, USA, Chiny, Japonia i Indie.

15. Malezja: cena nierafinowego oleju palmowego najniższa od 5 lat

Analitycy są ostrożni co do projekcji wzrostu ceny nierafinowanego oleju palmowego (CPO) do 2.600 MYR za tonę do końca roku. Przewiduje się, że w związku z sezonowym obniżeniem produkcji istnieje możliwość pewnego odbicia w październiku. Aktualnie cena osiągnęła najniższy od 5 lat poziom – 1.954 MYR za tonę. Obecny poziom cen jest skutkiem zmniejszenia zakupów przez Chiny i Indie, co przełożyło się na zwiększenie zapasów.  O ile nie nastąpi wzrost zapotrzebowania na olej palmowy, istnieje ryzyko, że cena obniży się nawet do 1.700 MYR za tonę.

16. Malezja: wzrost sektora produkcji akcesoriów medycznych

Malezja, która jest wiodącym producentem na świecie jednorazowych rękawiczek, w tym chirurgicznych (60% rynku światowego) i cewników (80%), przewiduje, że zatrudnienie w podsektorze urządzeń i akcesoriów medycznych podwoi się do 2020 r. do 85 tys. miejsc pracy. Podsektor ten aktualnie szacowany jest na około 1 mld MYR z 46 tysiącami miejsc pracy. Przemysł urządzeń medycznych przyciągnął 23,6 mld MYR inwestycji, w tym głównie zagranicznych. Eksport o wartości ponad 10 mld MYR rocznie trafia głównie na rynki USA, Europy i do Japonii.

17. Malezja: Malezja centrum regionalnego wzrostu Grupy Bosch

Malezja jest trzecim największym źródłem wpływów niemieckiej Grupy Bosch w regionie Azji Południowo-Wschodniej. Sprzedaż w Malezji w 2013 r. wyniosła 2,9 mld MYR (łącznie ze sprzedażą firm nieskonsolidowanych i wewnętrznymi przepływami między firmami Bosch), co oznacza wzrost o 20% w porównaniu do roku poprzedniego. Zatrudnienie Grupy w Malezji wynosi 2.100 osób (wzrost o 3% w 2013 r.), co stanowi 45% zatrudnienia w tym regionie.

18. Malezja: wzrost inwestycji chińskich do ponad 1 mld USD w 2014 r.

Zatwierdzone inwestycje Chin w Malezji prawdopodobnie przekroczą poziom 1 mld USD w 2014 r. (900 mln USD w 2012 r.). Obroty handlowe między dwoma krajami wyniosły w 2013 r. 106 mld USD, co plasuje Malezję na pozycji trzeciego najważniejszego partnera Chin w Azji (po Japonii i Korei Południowej).

Od 2010 r. bank centralny Malezji wprowadził chińska walutę do swoich rezerw walutowych. Z roku na rok dynamicznie zwiększa się poziom transakcji zawieranych w tej walucie.

19. Malezja: Malezyjskie banki narażone na cyber-przestępstwa

Zgodnie z raportem singapurskiej firmy z sektora IT – Tenable Network Security Inc. wiekszośc banków malezyjskich narażona jest na cyber przestępstwa, gdyż aż 84% nie posiada wymaganej infrastruktury technologicznej, dzięki której monitorowane byłoby bezpieczeństwo systemów. 9 z 10 banków nie posiada odpowiednich programów bezpieczeństwa, zaś 7 z 10 banków przyznaje się, że nie korzystają nawet z technologii śledzących i raportujących naruszenia/włamania do systemu. Tenable ma nadzieję na kontakt z Malezyjską Grupą Reagowania ds. Zagrożeń Komputerowych (Malaysian Computer Emergency Response Group), która podlega Ministerstwu Nauki, Technologii i Innowacji, aby wspólnie budować świadomość konieczności posiadania oprogramowania zapewniającego ciągłe monitorowanie systemów bankowych czy tez innych instytucji.

20. Malezja: ostrożne prognozy zysku koncernu Petronas

Malezyjski koncern naftowy Petronas przewiduje, że obserwowany spadek cen ropy naftowej może niekorzystnie odbić się na zysku firmy w drugim kwartale br. i ogółem całorocznie, pomimo że zysk netto w II kwartale był o 46,58% wyższy niż rok wcześniej i wyniósł 18,33 mld MYR. Zysk w I połowie roku wyniósł łącznie 34,5 mld MYR (wzrost o 14,75% w stosunku do analogicznego okresu 2013 r.). Produkcja w tym okresie ukształtowała się na poziomie 2,23 mln baryłek ekwiwalentu ropy dziennie (mboe/d).

21. Malezja: niebezpieczne drogi w Malezji

Malezja, po Tajlandii, jest drugim krajem w regionie Azji Południowo-Wschodniej z najwyższym wskaźnikiem śmiertelnych wypadków drogowych – zgodnie z danymi Światowej Organizacji Zdrowia. W Malezji wskaźnik ten wynosi 25 wypadków śmiertelnych na 100.000 osób, zaś w Tajlandii – 38,1. Najbardziej bezpiecznym krajem w regionie jest Singapur – 5,1 wypadków śmiertelnych na 100 tys. osób.

W 2013 r. odnotowano 6.915 wypadków śmiertelnych w Malezji (średnio 19 osób dziennie), co oznacza wzrost o 600 osób w stosunku do 2012 r. W I połowie 2014 r. zaś zarejestrowano już 4.076 wypadków śmiertelnych.

Udostępnij:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
A. Dąbkowski: Najważniejsze informacje gospodarcze – Malezja, Filipiny, Brunei Darussalam (sierpień 2014 r.) Reviewed by on 11 września 2014 .

Poniżej przedstawiamy opracowanie najważniejszych informacji gospodarczych z Brunei, Filipin i Malezji w ostatnim miesiącu. Autorem opracowania jest Artur Dąbkowski, Radca, Kierownik Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Kuala Lumpur. 1. Brunei: inwestycje w innowacje w Brunei Brunei Darussalam już drugi rok z rzędu straciło pozycję w badaniu porównawczym krajów w zakresie praktyk innowacyjnych. Według

Udostępnij:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

O AUTORZE /

Avatar

Pozostaw odpowiedź