Inne-news,Patronaty,Wydarzenia i zapowiedzi

Nacjonalizm, religia i demokracja – konferencja naukowa

Serdecznie zapraszamy na konferencję pt. Nacjonalizm, religia i demokracja. Refleksje nad uniwersalnością pojęć i teorii w kontekście badań Azji i Afryki Północnej. Konferencja odbędzie się w Krakowie w dniach 17-18 maja 2012 r. W konferencji tej bierze udział ekspert CSPA- Michał Lubina. Wydarzenie zostało objęte patronatem CSPA.

Program konferencji znajdą Państwo TUTAJ .

Bez wątpienia większość współczesnych badań nad nacjonalizmem czerpie dorobek z europejskiej refleksji nad tym zjawiskiem, co widać wyraźnie w częstym przekładaniu pojęć opartych o doświadczenia europejskie (i amerykańskie) na praktyki nacjonalistyczne mające miejsce w innych warunkach społecznych, politycznych i kulturowych. Tak obciążona teoretycznie optyka powoduje, iż nowoczesne działania polityczne określa się jako takie, które powinny być świeckie w swoim charakterze a państwa jako instytucje, które powinny dążyć do odseparowania religii od odpowiednio zdefiniowanej sfery publicznej. Ma to swoje przełożenie na pojęcie „narodu”, które zgodnie z powyższym dyskursem powinno być „świeckie z natury”.

Celem konferencji będzie próba zrewidowania tegoż dyskursu. Jednym z podstawowych zagadnień będzie rozwiązanie problemu stosowania podstawowych pojęć  jakimi się posługujemy w analizie poza-europejskich praktyk nacjonalistycznych. Otóż, jak zauważył Talal Asad, już samo pojęcie religii, wypracowane przez europejskich przedstawicieli nauk antropologicznych, jest wynikiem historycznych, społecznych i politycznych procesów, będących efektem rewolucji oświeceniowej. Należy więc zadać pytanie czy skoro odseparowanie religii od władzy, nauki, itp. jest historycznie, kulturowo i politycznie motywowane, czy należy to samo kryterium stosować w analizie nacjonalizmu poza Europą?

Badanie nacjonalizmu często zbiega się z rozważaniem na temat demokracji i jej roli w tworzeniu i podtrzymywaniu tożsamości narodowej. Wbrew dość powszechnym opiniom zachodnioeuropejski nacjonalizm nie opierał się na liberalnych działaniach zarówno państw jak i samych społeczności. Anthony W. Marx argumentuje, że sam proces w przypadku Europy Zachodniej (dokładniej Anglii, Francji i Hiszpanii) rozwijał się w czasie napięć i wojen religijnych, przez które zarówno władcy państw jak i poszczególne grupy społeczne dążyły do „homogenizacji” społecznej. Dopiero po stworzeniu pewnych podstaw społecznych i politycznych proces liberalizacji politycznej przyspieszył proces „unaradawiania” w Europie Zachodniej.  Powstaje zatem pytanie – czy demokracja w obecnych czasach może stanowić uniwersalne kryterium „dojrzałości” narodowej? Nasuwają się więc i dalsze pytania: czy demokracja powinna mieć z założenia świecki charakter, a nawet czy demokracja jest konieczna do partycypacji w świadomych procesach tworzenia narodu?

Konferencja więc skupia się na relacjach pomiędzy religią, demokracją i nacjonalizmem w kontekście pozaeuropejskich doświadczeń nacjonalistycznych; w jaki sposób praktyka nacjonalistyczna w obrębie powyższych zjawisk społeczno-politycznych jest realizowana w regionach Azji i Afryki Północnej. Interesująca jest także wyżej zakreślona problematyka w perspektywie porównawczej, wykraczającej poza zdefiniowany region.

Zestawy tematów:

1. Powszechność dyskursu nacjonalistycznego a kontekst kulturowy, religijny, społeczny i polityczny;

2. Dyskurs nacjonalistyczny a przestrzeń publiczna;

3. Demokracja i nacjonalistyczne praktyki społeczne, polityczne, kulturowe i religijne;

4. Nacjonalizm a kształtowanie narracji  politycznej, społecznej, kulturowej i religijne;

5. Nacjonalizm i kształtowanie autorytetu władzy;

6. Globalizacja praktyk nacjonalistycznych.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych!

Udostępnij:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Nacjonalizm, religia i demokracja – konferencja naukowa Reviewed by on 15 maja 2012 .

Serdecznie zapraszamy na konferencję pt. Nacjonalizm, religia i demokracja. Refleksje nad uniwersalnością pojęć i teorii w kontekście badań Azji i Afryki Północnej. Konferencja odbędzie się w Krakowie w dniach 17-18 maja 2012 r. W konferencji tej bierze udział ekspert CSPA- Michał Lubina. Wydarzenie zostało objęte patronatem CSPA. Program konferencji znajdą Państwo TUTAJ . Bez wątpienia

Udostępnij:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

O AUTORZE /

Avatar

Pozostaw odpowiedź